Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 18. DECEMBRA 2015. GODINE


Ministarstvo pravde je izradilo Nacrt zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika i poziva sve građane kao i stručnu javnost da se tokom trajanja javne rasprave upoznaju sa Nacrtom zakona, kao i da daju svoje komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće do 18. decembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi će svoje primedbe predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave dostavljati Ministarstvu pravde, putem elektronske pošte na e-mail: obestecenje-holokaust@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom "Za Nacrt zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika ", Nemanjina ulica 22-26, 11000 Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo pravde sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 27.11.2015.
Naslov, Obležavanje: Redakcija