Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: GRAđEVINSKA DOZVOLA ZA 28 DANA


Pravna baza Paragraf Lex

Potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u Privrednoj komori Srbije predstavila izmene Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US). Diskusiji prisustvovali Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, ambasador SAD Majkl Kirbi, predstavnici međunarodnih i domaćih institucija i asocijacija, diplomatskog kora i privrede.

Mihajlović je dodala da je cilj da se učešće građevinarstva u bruto domaćem proizvodu poveća sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017. godini. Ministarka je rekla da će se građevinska dozvola dobijati za 28 dana, biće uveden jednošalterski sistem, a država će na sebe preuzeti prikupljanje dokumentacije i različitih potvrda, kako bi se olakšalo investitorima. 

Navodeći novine koje donosi Zakon, Mihajlović je istakla obavezu da gradovi imaju glavnog gradskog urbanistu, koji će koordinisati poslovima gradnje. Takođe, ministarstvo će utvrditi kriterijume i maksimalni iznos do kojeg može da ide doprinos za uređenje građevinskog zemljišta koji će naplaćivati lokalne samouprave, a ministarstvo će utvrditi i na koliko rata će moći da se plati. 

Do sada je veliki problem predstavljalo i to što oko 30 odsto opština u Srbiji nema planska dokumenta. Prošle godine izvedeno je građevinskih radova u vrednosti od 180 milijardi dinara, ali su istovremeno gubici građevinskog sektora iznosili 230 milijardi. Takođe, u prethodne četiri godine smanjen je broj izdatih građevinskih dozvola za 30 odsto. Mihajlović je poručila da će biti pojačan rad građevinskih inspekcija i da u Srbiji više neće biti "mrtvih lokacija i gradilišta". 

U Srbiji se u proseku na građevinsku dozvolu čeka 216 dana, a u nekim slučajevima i pet do sedam godina, što je nedopustivo, rekla je ministarka i podsetila da je Srbija zbog toga na 186. mestu od ukupno 189 zemalja na listi Svetske banke "Doing business" po efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola. Mihajlović je rekla da će lokalne samouprave do 1. marta biti potpuno osposobljene za primenu ovog  Zakona i da će snositi sankcije ukoliko ga ne budu primenjivale.  

Predlog zakona naći će se pred poslanicima u Skupštini do kraja naredne nedelje a sva podzakonska akta za njegovo sprovođenje biće doneta do 15. februara. U drugoj polovini godine biće uvedena i elektronska građevinska dozvola i usvojen poseban Zakon o građevinarstvu i poseban Zakon o konverziji.  

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 29.11.2014.