Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Svi slučajevi nasilja na teritoriji Beograda biće pokriveni psihološkim i psihijatrijskim tretmanom, ukoliko okrivljeni zbog svog duševnog stanja direktno ugrožava život i zdravlje drugih, ali i svoj život. Ako je reč o okrivljenom koji je već lečen ili kada njegovo ponašanje i iskaz žrtve nasilja ukazuju na psihičku bolest, onda tužilaštvo odmah predlaže, a sud hitno donosi rešenje o pregledu na klinici "Dr Laza Lazarević". Reč je o meri smeštaja u zdravstvenu ustanovu radi veštačenja, koja može da traje najduže do 15 dana, a izuzetno se može produžiti za još 15


Umesto da ide u pritvor, nasilnik koji pokazuje znake duševnih bolesti odmah će biti sproveden u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Kada dežurni tužilac proceni da nasilnik ima mentalne smetnje ili duševnu bolest, odmah će predložiti sudu da hitno donese rešenje o smeštaju okrivljenog u bolnicu radi psihijatrijskog veštačenja.

Prvo, Drugo i Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu potpisali su 20. oktobra 2017. godine protokol o saradnji sa ovom klinikom, tako da će svi slučajevi nasilja na teritoriji Beograda biti pokriveni psihološkim i psihijatrijskim tretmanom, ukoliko okrivljeni zbog svog duševnog stanja direktno ugrožava život i zdravlje drugih, ali i svoj život.

Ako je reč o okrivljenom koji je već lečen ili kada njegovo ponašanje i iskaz žrtve nasilja ukazuju na psihičku bolest, onda tužilaštvo odmah predlaže, a sud hitno donosi rešenje o pregledu na klinici. Reč je o meri smeštaja u zdravstvenu ustanovu radi veštačenja, koja može da traje najduže do 15 dana, a izuzetno se može produžiti za još 15 – kaže Milica Ljubičić, zamenik drugog osnovnog tužioca u Beogradu i koordinator Odeljenja za sprečavanje nasilja u porodici.

Neposredno pre zaključenja protokola, u oktobru su dva osumnjičena već smeštena na kliniku "Dr Laza Lazarević", koja se nalazi u krugu bolnica u Višegradskoj ulici. Od juna, kada je počeo da se primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), nekoliko desetina okrivljenih upućeno je u zatvorsku bolnicu, jer im je izrečena mera bezbednosti obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Sada se ta mera može sprovoditi i u bolnici.

Protokol je zaključen sa ciljem efikasnije i još bolje multisektorske saradnje u borbi protiv nasilja u porodici, tako da će opasni nasilnici od sada po hitnom postupku biti sprovedeni na kliniku. To podrazumeva da policija, tužilaštvo, sud i lekari klinike budu u neposrednom kontaktu prilikom svakog uviđaja kada se na licu mesta proceni da je osumnjičeni duševno bolestan ili da ima mentalne smetnje zbog kojih je opasan po okolinu. Umesto pritvora u zatvorskoj bolnici, osumnjičeni će u tom slučaju biti smešten na klinici "Dr Laza Lazarević" radi veštačenja – navodi Milica Ljubičić.

Na klinici su 24 sata dnevno dežurna dva telefona i faks, putem kojih će svi zamenici osnovnih tužilaca i policija biti u direktnom kontaktu sa lekarima.

Dr Ivana Stašević Karličić, v. d. direktora klinike "Dr Laza Lazarević" kaže da je potpisani protokol izraz napora pravosudnog i sistema zdravstvene zaštite da smanji stope nasilja u društvu i spreči sve neželjene posledice nasilničkog ponašanja. Na ovoj klinici je otvoreno posebno odeljenje za psihosocijalni tretman osoba koje su izvršile krivično delo nasilja u porodici.

Smisao psihosocijalnog tretmana nasilnika je upravo sagledavanje štetnih posledica nekih oblika ponašanja i učenje kako na socijalno prihvatljiv način kanalisati bes i neke druge štetne afekte. U psihološkom smislu, nasilnici jesu osobe koje se u osnovi osećaju slabo i inferiorno i kao takve imaju i poseban odnos prema institucijama – kaže doc. dr Ivana Stašević Karličić.

Uključivanje stručnjaka za mentalno zdravlje u borbu protiv nasilja predstavlja, navodi doktorka, i jasnu poruku nasilnicima – da je njihovo ponašanje neprihvatljivo, da se neće tolerisati, ali i da od humanog društva zaslužuju i dobijaju šansu za moguću korekciju.

Lekari psihijatri sa klinike "Dr Laza Lazarević" neće dolaziti na lice mesta, kada policija i tužilaštvo dobiju prijavu. Tužilac će u svakom konkretnom slučaju proceniti da li treba da predloži sudu da donese rešenje da se okrivljeni sprovede na psihološko psihijatrijsku procenu.

Ovlašćeni sudski veštaci, koji su zaposleni u klinici, će u bolničkim uslovima procenjivati psihičko stanje osoba upućenih na veštačenje – kaže dr Stašević Karličić.

Pitamo da li će većina nasilnika na teritoriji Beograda biti upućena na kliniku, s obzirom na to da je svaki nasilnik, u trenucima kada vrši nasilje, u posebnom psihičkom stanju jakog afekta.

Da. Neki okrivljeni će, u skladu sa okolnostima, biti hitno upućivani i primani u našu ustanovu u cilju efikasnijeg vođenja postupka. Klinika raspolaže dovoljnim kapacitetima, dovoljnim brojem postelja i stručnjacima koji će timski opservirati i po potrebi zbrinjavati počinioce nasilja sa mentalnim smetnjama sa cele teritorije grada Beograda – navodi v. d. direktora klinike "Dr Laza Lazarević".

Kada je reč o psihosocijalnom tretmanu, on će se prvenstveno odvijati u ambulantnim uslovima, a sprovodiće ga tim sertifikovani i posebno edukovanih psihoterapeuta – psihologa, psihijatara i socijalnih radnika, u okviru Odseka za psihoterapiju klinike "Dr Laza Lazarević". Lekari ove klinike veštačiće i žrtve nasilja.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 28.10.2017.
Naslov: Redakcija