Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Od uvođenja novog sistema za osposobljavanje kandidata za vozače povećali se problemi u auto-školama. Obuku za kategorije - M (motokultivatori) i D1E (mali autobus sa prikolicom) ne nudi nijedna auto-škola u Srbiji. Obuku za vozača traktora nema nijedna škola u više od pola regiona Srbije


Pimenom Zakona o bezbednosti saobraćajana putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) broj auto-škola u Srbiji se smanjio sa 900 na 448. Od početka 2016. godine do sada je katanac stavilo još 46 škola.

Novi Zakon predvideo je čak 17 kategorija za vozače, a auto-škole bi morale da imaju najmanje 19 vozila u svom voznom parku, istakao je generalni sekretar Privredne komore auto-škola Srbije Petar Rašeta.

"Tako smo došli u situaciju da auto-škole obučavaju u proseku samo za 2,3 kategorije. To u praksi znači da ko hoće da polaže za neku manje traženu kategoriju, mora da putuje i do 300-400 kilometara do auto-škole koja vrši tu obuku. Obuku za čak dve kategorije - M (motokultivatori) i D1E (mali autobus sa prikolicom) ne nudi nijedna auto-škola u Srbiji. Obuku za vozača traktora nema nijedna škola u više od pola regiona Srbije", objašnjava Rašeta.

Kandidati za vozače su na mukama, baš kao i auto-škole, zbog novog načina polaganja praktičnog dela ispita koji se primenjuje od 2016. godine.

"Samo još Albanija, među evropskim zemljama, insistira da se praktična nastava i polaganje održava isključivo na kompjuterima. Uvođenje tog informacionog sistema je debelo koštalo auto-škole, a ima mnogo nedostataka. Umesto sedam do osam kandidata u radnom danu, ispit polažu do tri kandidata", objašnjava Milan Todorović, predsednik Udruženja auto-škola Beograda.

Poseban problem su i poligoni. Ako se oni nisu uskladili sa Zakonom do kraja oktobra 2016. godine, u Beogradu, gde je zemljište najskuplje i nema dovoljno mesta za poligone, sve auto-škole bi mogle da obustave rad.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 31.10.2016.
Naslov: Redakcija