Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VODAMA: Naknada za odvodnjavanje plaća za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu tog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojim upravlja javno vodoprivredno preduzeće. U toku je donošenje i uručivanje rešenja PU kojima se utvrđuje naknada za odvodnjavanje zemljišta za 2015. i 2016. godinu


Poreska uprava saopštava je da je u toku donošenje i uručivanje rešenja kojima se utvrđuje naknada za odvodnjavanje zemljišta za 2015. i 2016. godinu.

Kako se navodi, obveznik plaćanja naknade za odvodnjavanje je vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, a naknada se plaća za odvodnjavanje tih zemljišta, kao i objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama.

Poreska uprava podseća i da se u skladu sa Zakonom o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012), naknada za odvodnjavanje plaća za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu tog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojim upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

Godišnji iznos utvrđene naknade obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, a rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti, a datum predaje pošti naznačen je na rešenju.

Od 2011. do 2013. godine, prema ranijim podacima, računi za odvodnjavanje zemljišta nisu stizali da bi se ublažile posledice suše, iz 2011. godine.

ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012)

2.2.4. Naknada za odvodnjavanje

Osnov plaćanja

Član 169

Naknada za odvodnjavanje plaća se za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

Obveznik plaćanja

Član 170

Obveznik plaćanja naknade za odvodnjavanje je vlasnik, odnosno korisnik:

1) poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta;

2) objekta, odnosno prostora namenjenog za obavljanje privredne i druge delatnosti, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

3) stambenog objekta, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

4) saobraćajne infrastrukture (puteva, železnica, luka, pristaništa, aerodroma i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije ili na drugi način;

5) dobara u opštoj upotrebi (parkovi, trgovi, ulice i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije ili na drugi način.