Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA: Predlog zakona uskoro u skupštinskoj proceduri


Ministarstvo za rad pripremilo je Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta i njegovo usvajanje se očekuje u Narodnoj skupštini tokom jesenjeg zasedanja, najavio je resorni ministar Zoran Đorđević na konferenciji "Prava posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Srbije".

Cilj projekta je da se jače povežu svi akteri, da se unaprede njihove veštine u oblasti maloletničkog pravosuđa a sve po meri deteta.

Kao važan segment projekta ističe se da se roditeljima i starateljima omogući da do informacija dolaze brže i lakše. Podrška stiže i iz Evropske unije.

"Fokusirali smo se na ishod za decu u kontaktu sa zakonom, kroz podršku zasnovanu na dokazima u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja. Posebno nam je važan ishod za decu žrtve ili svedoke trgovine ljudima, decu bez pratnje, i decu koja nisu prepoznata kao žrtve ili svedoci", kaže Leoneta Pajer iz Delegacije EU u Srbiji.

Zaštitnik građana upozorava - treba preispitati kako sudovi tokom krivičnog postupka ispituju decu žrtve ili svedoke.

"Apelovao sam na sve medije da jednostavno radi neke senzacije koja može biti interesantna javnosti - oni višestruko traumatizuju tu decu", rekao je Zoran Pašalić, ZAŠTITNIK građana.

"Srbija je potpisnik konvencije o pravima deteta. Mi smo izradili Zakon o zaštiti prava deteta želeći upravo da kroz taj zakon i potpisivanjem tog dokumenta prva podignemo na najveći nivo. Tu je potrebno da i decu uključimo u sve ovo", kaže ministar za rad Zoran Đorđević.

Realizacija konkretnog projekta počela je u februaru, predviđeno je da traje dve godine.

Izvor: Vebsajt RTS, Milica Pujkilović, 25.09.2020.
Naslov: Redakcija