Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA: Usvojen rebalans budžeta Grada i gradskih opština


Odbornici Skupštine Grada Beograda usvojili su rebalans budžeta Grada Beograda u iznosu od 110 milijardi dinara, kao i rebalans za gradske opštine od 12,9 milijardi dinara.

Sekretarka za finansije Tatjana Milivojević je precizirala da je za 2020. godinu opredeljen ukupan obim javne potrošnje u visini od 122,9 milijardi dinara, od kojih se na budžet Grada odnosi 110 milijardi, a na budžete opština 12,9 milijardi dinara.

Ukupna sredstva budžeta iznose 110 milijardi dinara, a prihodi iznose 103,7 milijardi dinara, koji su za 825,7 miliona dinara veći u odnosu na plan po postojećoj odluci. U okviru ovih prihoda ustupljeni prihodi su planirani u visini od 47,4 milijarde dinara, a izvorni prihodi planirani su u visini od 43 milijarde dinara, odnosno sa rastom od 4,3 odsto – navela je resorna sekretarka.

Ukazala je na to da je Grad Beograd bez dodatnih zaduživanja obezbedio sredstva za finansiranje svojih nadležnosti. Planirani rashodi i izdaci budžeta za 2020. godinu, prema njenim rečima, iznose 110 milijardi dinara.

Finansiranje tih rashoda predviđeno je u najvećem delu iz redovnih tekućih budžetskih prihoda, u iznosu od 80 odsto, zatim iz primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 10 odsto i svih neutrošenih prenetih sredstava iz ranijih godina u visini od pet odsto. U skladu sa tim, projektovan je fiskalni deficit u visini od 3,6 milijardi dinara, odnosno 3,98 odsto u odnosu planirane ukupne tekuće prihode. Odlukom o budžetu za 2020. godinu planiran deficit iznosio je 3,4 milijarde dinara, dok je prvim rebalansom planiran deficit od 4,1 milijardu dinara. Ovim rebalansom je fiskalni deficit niži nego što je projektovan prvim rebalansom i daleko niži od zakonskog nivoa od 10 odsto od ukupnih tekućih prihoda – pojasnila je Milivojevićeva.

Ona je istakla da su u odnosu na prethodni plan uvećana sredstva za obrazovanje, oblast sporta i kulture, rad slobodnih umetnika, kao i Zimsku službu održavanja puteva i ulica.

Odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada, kojom se ograničava radno vreme objekata brze hrane koji se nalaze u stambenim zgradama.

Ovom odlukom objekti brze hrane, koji se nalaze u stambenim zgradama, izjednačeni su sa ostalim ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambenim zgradama.

Odluka je doneta na inicijativu građana zbog učestalih primedbi na buku iz ovih objekata, a na ovaj način objektima brze hrane onemogućava se 24-časovno radno vreme.

Odbornici su usvojili i Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada za 2020. godinu.

Ovaj program obuhvata područja 14 od ukupno 17 gradskih opština, budući da u tri gradske opštine: Vračar, Stari grad i Savski venac, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, nema poljoprivrednog zemljišta. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je saglasnost na predlog ovog značajnog programa.

Pred odbornicima su se našli i rebalansi programa poslovanja za ovu godinu i raspodela neto dobiti za prošlu godinu za javna komunalna preduzeća, centre ili privredna društva čiji je osnivač Grad Beograd, kao i Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar "Tašmajdan" d.o.o. Odbornici su usvojili i izmene i dopune odluka o komunalnom redu i oglašavanju na teritoriji grada, zatim Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina, kao i izmene i dopune Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda.

Na dnevnom redu bile su i izmena Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" i davanje saglasnosti na izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Osim Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Beograda i Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Beograda, oba za 2019. godinu, pred odbornicima su se našli i kadrovski planovi za 2020. u nekoliko službi Gradske uprave i Skupštine grada, Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd", kao i konačni Nacrt aneksa 2 Ugovora o javnom privatnom partnerstvu Grada Beograda i pružanju usluge tretmana odlaganja komunalnog otpada.

Gradski odbornici usvojili su na sednici Skupštine grada odluke da se podignu spomenici nekadašnjim gradonačelnicima Beograda: Branku Pešiću, Vladi Iliću i Milošu Savčiću. Doneta je i odluka da da se Hrvatska ulica u gradskoj opštini Palilula preimenuje u Ulicu glinskih žrtava 1941. godine.

Odbornici Skupštine grada usvojili su set planova ili izmena i dopuna planova detaljne i generalne regulacije za delove opština Zvezdara, Voždovac, Zemun, Čukarica, Rakovica i Palilula, a donete su i odluke o izradi ili izmenama i dopunama još nekoliko planova za delove teritorija Novi Beograd, Voždovac, Zemun, Surčin i Stari grad.

U sklopu jednog od planova prihvaćena su i četiri amandmana građana.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 28.09.2020.