Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O IZMENI UREDBE O KATEGORIZACIJI MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA: Uredba stupa na snagu 3. oktobra 2019. godine


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019), kojom je njihov broj sada šest, ukupne dužine 821,75 kilometara.

Najduža plovnost je Dunavom - 587,6 kilometara, potom sledi Sava - 210,8 kilometara i Drina 15 kilometara uzvodno od ušća u Savu.

Međunarodni vodni put je i Kolubara pet kilometara uzvodno od ušća u Savu, kao i kanal Dunav - Tisa - Dunav "Novi Sad - Savino selo" 1,65 kilometara od ušća i Beočinski rukavac - kanal - 1,7 kilometara.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.09.2019.
Naslov: Redakcija