Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONET ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA I I PROTOKOLA III UZ SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE


Narodna skupština Republike Srbije je na sednici 25. septembra 2018. godine donela Zakon o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018). Zakon je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018 od 27. septembra 2018. godine.

Protokoli su sačinjeni u Ankari, 30. januara 2018. godine, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku na osnovu Odluke broj 2/2017 Mešovitog komiteta osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o izmenama i dopunama Protokola I Sporazuma (Decision No 2/2017 of the Joint Committee established by the Free Trade Agreement between the Republic of Turkey and the Republic of Serbia on Amending the Protocol I to the Agreement - "Off. Herald of RS - Treaties", No. 1/2018), koja je objavljena u Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori, broj 1/2018 od 10/01/2018.

Važeći Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 105/2009) je potpisan je 1. juna 2009. godine i u primeni od 1. septembra 2010. godine.

Protokol I se odnosi na izmenjene Anekse I i II kojom se propisuju određeni preferencijali za uvoz u Republiku Srbiju i Republiku Tursku. Protokol III je novi protokol kojim se reguliše nova oblast - trgovina uslugama između Republike Srbije i Republike Turske.

Novi Protokoli uz Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije će stupiti na snagu za obe strane potpisnice prvog dana drugog meseca posle prijema poslednjeg obaveštenja o završenom postupku ratifikacije.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 30.09.2018.