Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTVRĐEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA SAN MARINOM: Odredbe Ugovora primenjivaće se u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018 - dalje: Ugovor).

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Beogradu, 16. aprila 2018. godine.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018 od 27.9.2018. godine.

O navedenom će, diplomatskim kanalima biti obavešteni nadležni organi San Marina.

S tim u vezi, shodno članu 29. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovor će stupiti na snagu datumom diplomatske note kojom nadležni organi San Marina obaveštavaju o okončanju postupaka predviđenih unutrašnjim zakonima San Marina za stupanje na snagu Ugovora, o čemu će zaintresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Odredbe Ugovora primenjivaće se u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene (najranije, od 1. januara 2019. godine) u posebnom tekstu, objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Napominjemo da se, početkom primene Ugovora, stiču uslovi za izmenu Pravilnika o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012) smislu izostavljanja San Marina sa pomenute liste.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 30.09.2018.