Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U NAJAVI FORMIRANJE RADNE GRUPE SA CILJEM PODRŠKE KOORDINACIJI I REALIZACIJI AKTIVNOSTI USMERENIH NA NAPLATU POTRAŽIVANJA OD ZDRAVSTVENIH USTANOVA


Grupacija veledrogerija PKS formiraće Radnu grupu sa ciljem podrške koordinaciji i realizaciji aktivnosti usmerenih na naplatu potraživanja od zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u Srbiji, odlučeno je na sednici Grupacije.

U sastavu radne grupe su predstavnici članica Grupacije veledrogerija PKS koje imaju potraživanja od zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova. Zadatak novoformiranog radnog tela je usaglašavanje i realizacija svih aktivnosti prema nadležnim državnim organima i organizacijama radi naplate potraživanja. Sa ciljem efikasnosti i ekonomičnosti sprovođenja neophodnih aktivnosti radi ostvarivanja postavljenog zadatka na Radnu grupu su preneta sva ovlašćanja Grupacije u okvirima koji se odnose na naplatu potraživanja od državnih zdravstvenih ustanova.

Tema sednice Grupacije veledrogerija bili su i propisi čija je izrada u toku i predložena rešenja koja su ostala nedovoljno jasna, odnosno neuređena na način koji bi svim učesnicima u prometu davao najviši stepen pravne sigurnosti i jednak pravni položaja na tržištu.

Grupacija veledrogerija će nastaviti sa praksom da se sva tekuća pitanja i problemi koji utiču na rad i uslove poslovanja razmatraju u najkraćem mogućem roku, te da se u vezi sa istima reaguje usaglašeno i u interesu svih članova, zaključeno je na sednici.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 28.09.2018.
Naslov: Redakcija