Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: LEKARSKA KOMORA SRBIJE PROTIV PRINUDNOG PENIZONISANJA KOLEGINICA


Lekarska komora Srbije (LKS) protivi se neselektivnom prinudnom penzionisanju koleginica lekara i predlaže resornim ministarstvima da ih izuzmu iz ovih mera, saopštio je Upravni odbor LKS i upozorio da u pojedinim sektorima zdravstvenog sistema već nedostaju visokokvalifikovani stručnjaci koji odlaze u inostranstvo.

Navodeći da Upravni odbor LKS podržava aktivnosti Vlade Republike Srbije na racionalizaciji zaposlenih u javnom sektoru, LKS predlaže da se u najkraćem roku uradi sveobuhvatna analiza postojeće kadrovske strukture lekara u Srbiji, a nakon toga, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), koleginicama lekarima, koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom za odlazak u penziju, a za njihovim radom postoji potreba, napravi sporazum o nastavku radnog odnosa.

LKS predlaže Ministarstvu zdravlja da se na proces racionalizacije u zdravstvu obrati posebna pažnja i pristupi mu se krajnje obzirno, navodeći da u zdravstvenom sistemu, u pojedinim sektorima, već nedostaju visokokvalifikovani stručnjaci koji, nažalost, u velikom broju odlaze u inostranstvo.

"Dodatno smanjenje broja specijalista i subspecijalista će dovesti do lošijeg funkcionisanja pojedinih sektora u zdravstvu, a i čitavog sistema", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, imajući u vidu starosnu strukturu specijalista u Srbiji, LKS smatra da bi odredbe Zakonanarušile proces rada u pojedinim njegovim segmentima i u celini, kao i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga građanima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.09.2015.
Obeležavanje: Redakcija