Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI NA ŽIVOTNU SREDINU (SPU) INTEREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKA €� SRBIJA 2014 €� 2020. GODINE: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 28. OKTOBRA 2015. GODINE


Na predlog Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014 – 2020, pokrenuta je javna rasprava u vezi sa dopunama i izmenama dokumenta Izveštaj o strateškoj proceni na životnu sredinu (SPU) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2014 – 2020.

Javna rasprava o ovom dokumentu vodiće se u periodu do 28. oktobra 2015. godine.

U procesu pripreme programa prekogranične saradnje EU za period 2014 – 2020, Evropska komisija je u septembru dostavila zvanične komentare na dokument Operativni program Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014-2020. godine. U skladu sa komentarima, Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine koji je urađen u martu 2015. godine,stavlja se na uvid javnosti da bi se kroz proces javne rasprave osigurala transparentnost procesa odlučivanja, a u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 88/2010).

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa i nevladinog sektora, stručna i druga zainteresovanalica.

Komentare o dokumentu možete poslati na sledeće e-adrese: kginic@seio.gov.rs i idavidovic@seio.gov.rs, zaključno sa 28.oktobrom 2015. godine.

Dokumenta:

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovde.

Operativni program Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija za period 2014-2020. godine možete preuzeti ovde.

Netehnički pregled strateške procene uticaja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za evropske integracije, 30.09 2015.
Izvod iz vesti