Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBEŠTEĆENJU ŠTEDIŠA: ŠTEDIšAMA BANAKA IZ BIVšIH REPUBLIKA SFRJ NOVAC NE DUGUJE REPUBLIKA SRBIJA, VEć KOMERCIJALNE BANKE, STAV JE MINISTRA FINANSIJA


Komitet ministara Saveta Evrope nedavno je naložio srpskim vlastima da što pre usvoje zakon kojim bi se omogućila primena presude iz slučaja "Ališić i drugi protiv Slovenije i Srbije" Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i stekli uslovi za obeštećenje štediša srpskih banaka iz bivših republika SFRJ.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, presudom iz jula 2014. godine, naložio je Srbiji i Sloveniji da preduzmu sve potrebne mere kako bi se svim štedišama nekadašnje Ljubljanske i Invest banke nadoknadila deponovana devizna štednja pod istim uslovima pod kojim su ove dve države vratile štednju svojim državljanima. Obema državama tada je dat rok od godinu dana da počnu da rešavaju problem stare devizne štednje.

Komitet ministara Saveta Evrope je izrazio žaljenje što Zakon o obeštećenju štediša nije usvojen u roku koji je Srbiji zadao Sud u Strazburu, niti u roku na koji su se obavezale srpske vlasti u svom akcionom planu.

Ministar finansija, Dušan Vujović, tim povodom je rekao da Srbija nije dužna 300 miliona evra štedišama bivše Ljubljanske i Invest banke i da Vlada Republike Srbije razmatra mogućnost šireg pravnog odgovora na dopis Saveta Evrope, kojim se Beograd poziva da što pre omogući isplatu ovih starih štednih uloga.

"Srbija nikome nije dužna 300 miliona, to su štediše koje su bile kod komercijalnih banaka. Prema tome, štediše imaju svoja potraživanja prema komercijalnim bankama, kao što su imali tamo prema Ljubljanskoj banci", izjavio je Vujović.

Ministar je dodao i da će se zalagati da ne postoji paralela između Ljubljanske banke i sistema koji je napravljen u Srbiji, gde se država pojavila kao posrednik između banaka i štediša i ponudila svojim građanima kompenzaciju zato što banke nisu bile u mogućnosti da ispune svoje obaveze prema štedišama.

Ministar je podvukao da u tome postoji bitna pravna razlika i da će se Srbija truditi da tu razliku pokaže.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.09.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija