Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČETVRTI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF, PALIĆ, 27 - 30.09.2015. GODINE: "NOVINE I PRIMENA OPšTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU - POKRETANJE I VOđENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE, STUčNA OCENA PONUDA, DODELA I ZAKLJUčENJA UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, NOVINE IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, DEVIZNOG POSLOVANJA I CARINSKIH POSTUPAKA


Četvrtog dana Savetovanja, 30. septembra 2015. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su teme iz oblasti javnih nabavki.

Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke, održala je predavanje na temu pokretanja i vođenja postupka javne nabavke shodno najnovijim izmenama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Nakon toga, Dragana Đinđić, Viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", govorila je na temu stučne ocene ponuda, dodela i zaključenja ugovora u postupku javne nabavke.

Treće i poslednje predavanje za javni sektor, održao je predstavnik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, nakon čega je odgovarano na pitanja učesnika.

Za učesnike iz privatnog sektora razmatrane su aktuelnosti iz oblasti platnog prometa, deviznog poslovanja i carinskih postupaka.

O novinama u platnom prometu u Srbiji od 1. oktobra 2015. godine, kada počinje primena Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), predavanje je održao Predrag Ćatić, Specijalista za pravne poslove Udruženja banaka Srbije.

Dragan Simić, Urednik stručnog časopisa "Carinski instruktor", održao je predavanje o carinskim postupcima sa ekonomskim dejstvom.

O aktuelnostima u regulativi deviznih poslova - devizni aspekt novih pružalaca platnih usluga govorio je predstavnik nadležnog ministarstva.

Izvor: Redakcija, 30.09.2015.