Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZA MESTA 85 TUŽILACA PRIJAVLJENO 252 KANDIDATA


Na oglas za izbor šefova 85 tužilaštava u Srbiji, među kojima su i Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine, prijavilo se 252 kandidata. Najviše njih javilo se za mesto osnovnog javnog tužioca u Kruševcu – 12 i Mladenovcu – 11.

Kandidaturu za javnog tužioca u Tužilaštvu za ratne zločine podnelo je devet kandidata, dok je njih sedam konkurisalo za mesto javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Ne postoji nijedno tužilaštvo u Srbiji za čije rukovodeće mesto niko nije konkurisao, navedeno je u dopisu Državnog veća tužilaca (DVT).

Javnim tužiocima koji se sada nalaze na funkcijama, mandati ističu 31. decembra 2015. godine. Svi kandidati su podneli kandidature za funkcije čiji mandat traje šest godina. U zavisnosti od kvaliteta kandidata, veće će doneti odgovarajuće odluke bez prejudiciranja, navode iz DVT-a.

Jedan od ključnih parametara na osnovu kojih će biti formirana konačna rang-lista je i predstavljanje programa rada i unapređenja tužilaštva na čijem čelu kandidati pretenduju da se nađu.

Predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, obratili su se 29. septembra 2015. godine delegaciji Evropske unije u Srbiji, Savetu Evrope, DVT-u i OEBS-u dopisom u kojem su detaljno analizirali postupak izbora za zamenike viših tužilaca u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Nišu, Pirotu, Šapcu i Užicu.

U pomenutoj analizi, posebna pažnja posvećena je analizi primene Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015). Predstavnici ovog strukovnog udruženja upozoravaju da subjektivni kriterijumi prilikom izbora na javnotužilačku funkciju odnose prevagu nad objektivnim.

– U slučaju da kandidati po objektivnim kriterijumima imaju identičan kvalitet, a što se pokazalo u 98,07 odsto slučajeva kandidata za zamenike viših tužilaštava, odluku o tome koji će kandidat biti predložen za funkciju pravilnik prepušta utisku koji u njemu steknu tri člana DVT – navodi se, između ostalog, u ovoj analizi. Oni predlažu da predstavnici delegacije EU u našoj zemlji izvrše analizu postupka za izbor zamenika viših javnih tužilaca.

Izvor: Vebsat Politika, Ana Stefanović, Miroslava Derikonjić, 30.09.2015.
Izvod iz vesti, Obeležvanje: Redakcija