Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTREBA USAGLAŠAVANJA DOMAĆEG ZAKONODAVSTVA SA DIREKTIVOM EU O KONTROLI DUVANA: OšTRIJE MERE U CILJU VEćE KONTROLE DUVANA U SRBIJI


Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je kontrola duvana obaveza koju resorno ministarstvo ima prema građanima Srbije, s obzirom na to da je njegova upotreba osnovni faktor rizika za nastajanje brojnih hroničnih bolesti.

Lončar je na završnoj konferenciji "Partnerski projekat: Unapređenje kontrole duvana u Republici Srbiji" istakao da se to, pre svega, odnosi na kardiovaskularne i maligne bolesti, koji su osnovni uzrok smrtnosti u našoj zemlji.

Ministar je podsetio na to da je obavezu kontrole duvana naša zemlja preuzela ratifikacijom Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Prema njegovim rečima, ta tema je značajna u okviru Poglavlja 28 u pregovorima sa Evropskom unijom, za koje se skrining očekuje u periodu od decembra ove do februara naredne godine.

On je podsetio na to da je EU u maju usvojila novu Direktivu o kontroli duvana, ostavljajući članicama prelazni period od dve godine da svoja nacionalna zakonodavstva usklade sa njom, što znači da će ona stupiti na snagu u maju 2016. godine.

Ministar je upozorio na poražavajuću činjenicu da trećina odraslog stanovništva u našoj zemlji puši, dok je zabeleženo da čak 13 odsto mladih konzumira duvan.

Takođe, kako je istakao, izloženost dece duvanskom dimu u kući i dalje je velika i iznosi 63,4 odsto.

Predsednik Komisije za prevenciju upotrebe duvana Ministarstva zdravlja Srmena Krstev istakla je da je zabranom pušenja u svim javnim objektima, izuzev ugostiteljskih, izloženost duvanskom dimu na radnom mestu smanjena sa 45 na 22 odsto.

Krstev je navela da je preventivnim merama pušenje kod odraslog stanovništva smanjeno sa 40,5 odsto na 35,8 odsto, ali i ocenila da je to i dalje veliki procenat.

Ona je naglasila da je neophodno oformiti multisektorski savet za kontrolu duvana, zabraniti pušenje i u ugostiteljskim objektima, povećati porez i akcize na duvanske proizvode, uvesti slikovna upozorenja na kutijama cigareta, ali i regulisati upotrebu elektronske cigarete.

Ambasador Finske u Srbiji Peka Orpana istakao je da treba naglasiti svu štetnost pušenja, i izrazio nadu da je projekat koji Ministarstvo zdravlja sprovodi u saradnji sa Finskom doprineo većoj kontroli duvana, kao i da će pomoći podizanju svesti kod ljudi.

Orpana je ponovio i da je Finska voljna da podrži Srbiju na putu ka EU u svim segmentima.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt podsetio je na to da je Srbija, od 32 zemlje, na 23. mestu po upotrebi duvana, i da je stopa obolevanja od bolesti koje su uzrokovane pušenjem sve veća.

Benedikt je naglasio da srpsko zakonodavstvo mora biti usklađeno sa direktivama EU, pri čemu se ukusi kao što je mentol u cigaretama moraju zabraniti, moraju se koristiti slikovni i znakovni znaci upozorenja na cigaretama, kao i staviti pod kontrolu upotreba elektronske cigarete.

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 30.9.2014.