Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Objavljena Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja


 Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 166. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), obavezna da objavi Listu lekova koji se izdaju bez recepta, a mogu se reklamirati u sredstvima javnog informisanja.

Agencija je 29. avgusta 2017. godine objavila Listu na vebsajtu (www.alims.gov.rs)

Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati sredstvima javnog informisanja (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 29.08.2017.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija