Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MMF: Uspešno završena sedma revizija aranžmana na Srbijom


Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je saopštio da je uspešno završio sedmu reviziju ekonomskih rezultata Srbije u okviru stend baj aranžmana sa Srbijom i ocenio da su ostvareni dobri makroekonomski rezultati, da je BDP na višem nivou nego pre krize i da se uslovi na tržištu rada popravljaju. Kako se navodi u saopštenju MMF-a, inflacija je i dalje unutar ciljnog koridora, a deficit bilansa tekućih transakcija zabeležio je pad.

MMF ocenjuje da je u isto vreme neophodna izgradnja jačih institucija i dalji napredak u realizaciji programa strukturnih reformi za unapređenje ekonomske efikasnosti, ubrzavanje ekonomskog rasta zasnovanog na privatnom sektoru i za ubrzavanje konvergencije kako bi se postavila osnova za članstvo u EU.

"Dobri rezultati po osnovu prihoda su podržali važnu fiskalnu konsolidaciju i omogućili da smanjenje rashoda bude manje od prvobitno planiranog u okviru programa. Međutim, obuzdavanje obavezne tekuće potrošnje je i dalje važan prioritet u cilju smanjenja javnog duga i stvaranja fiskalnog prostora za neophodna kapitalna ulaganja i potencijalno za targetirana smanjenja poreskih opterećenja", ocenjuje se u saopštenju.

Završetak revizije će staviti dodatnih 64,9 miliona evra na raspolaganje Srbiji u okviru stendbaj aranžmana, čime će ukupan raspoloživi iznos dostići 918,5 miliona evra. Srpske vlasti su najavile da ne nameravaju da povlače sredstva raspoloživa u okviru aranžmana, napominje se u saopštenju.

MMF takođe navodi da "reforme javnog sektora u oblastima u kojima se kasni – modernizacija obrazovanja, jačanje poreske administracije i restrukturiranje državnih i javnih preduzeća – treba da se sprovedu bez odlaganja".

Fond ocenjuje i da je monetarna politika bila uspešna u držanju inflacije pod čvrstom kontrolom. Opšte posmatrano, stabilnost deviznog kursa je dovela do daljeg jačanja poverenja i pomogla da se smanji evroizacija.

"Reforme finansijskog sektora u okviru programa su ojačale otpornost sektora. Banke su sada u boljoj poziciji da u potpunosti podrže budući rast. Međutim, potrebno je da se nastave napori u pravcu smanjenja nivoa problematičnih kredita i da se ubrzaju reforme finansijskih institucija u državnom vlasništvu", napominje MMF.

MMF ocenjuje da se poslovna klima u Srbiji poboljšala, ali da i dalje postoje prepreke za privatne investicije i rast.

"Potrebno je da se u potpunosti realizuju inicijative za unapređenje upisa imovine i ograničavanje parafiskalnih naknade, i uloži napor u jačanje pravosudnih procesa, naročito kako bi se poboljšala nezavisnost pravosuđa i skratilo vreme za donošenje sudskih presuda."

Povećavanje stope aktivnosti, naročito medu ženama, je takođe ključno, navodi MMF. U saopštenju se podseća da je Izvršni odbor MMF u februaru 2015. godine odobrio trogodišnji aranžman Srbiji u iznosu od 1,2 milijarde evra.

Izvor: Vebsajt Politika, 30.08.2017.
Naslov: Redakcija