Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Javna rasprava o Nacrtu zakona može se očekivati tokom septembra 2017. godine


Rad na izradi Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti je pri kraju i u septembru 2017. godine bi, nakon konsultacija sa ekspertima EU, moglo da se izađe sa konačnim tekstom, kako bi se našao na javnoj raspravi, kaže član Radne grupe Ministarstva pravde za izradu tog zakona Saša Gajin.

Gajin je rekao da je važno da se obezbedi potpuna usklađenost odredbi našeg zakona sa novim pravilima koje dolaze iz Unije.

Naveo je da Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je izradio Poverenik nije u potpunosti u skladu sa novim pravilima koja dolaze iz EU, a sa kojima Srbija mora da uskladi zakonodavstvo.

Naš zadatak je, pojašnjava, i u vezi sa procesom pridruživanja EU ali i za usavršavanje pravnog režima zaštite podataka o ličnosti, da zakon u sebi sadrži rešenja koja su usvojena novom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU, ali i Direktivom koja se odnosi na sektor bezbednosti.

"Dakle, naša je ambicija ne da izmišljamo toplu vodu, ne da budemo genijalni u pravnim rešenjima, već da domaći pravni sistem u najvećoj meri prilagodimo regulativi koja važi u okviru EU", dodao je Gajin koji je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Union".

Prema njegovim rečima, taj zadatak je potrebno obaviti najkasnije do sredine sledeće godine, jer u maju 2018. godine počinju da se primenjuju nove odredbe evropskih propisa u toj oblasti.

On kaže da bi Radna grupa trebalo da ima ispred sebe Model Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je izradio Poverenik, ali i ocenio da taj Model ne odgovara evropskim pravilima po svojoj sistematici i sadržaju.

"Umesto da pravila nove uredbe EU prenosimo u pravni sistem zemlje, nama se sugeriše da bi trebalo da neka druga pravila usvojimo u domaćem zakonodavstvu i primenjujemo ih. Ako bismo to uradili od harmonizacije sa pravom EU u ovoj oblasti ne bi ostalo ništa", rekao je Gajin.

Smatra da bi, zbog toga, trebalo ići drugim putem kako bi se izbegle sve zamke u koje su upali autori tog modela, jer su, kaže, neka rešenja iz novih pravila EU preuzeta, druga samo delimično preuzeta, a treće grupe pravila uopšte i nema.

Nova evropska pravila su značajna kada se ima u vidu potreba zemlje da se približi evropskim organizacijama i telima koje se bave upravo temama koje se odnose na sektor bezbednosti, ističe Gajin.

Kaže da bi trebalo ohrabriti raspravu o sadržaju Nacrta zakona i Modela zakona koji je izradio Poverenik, ali i dodaje da zabrinjava činjenica da nekoliko godina koliko se radi na Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik nije izrazio spremnost da učestvuje u radu Radne grupe.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izrazio, je, kako je naveo, razočaranje nerazumevanjem zbog odnosa vlade prema nastojanju Poverenika da pomogne da se donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti po ko zna koji put ne odlaže na neizvesno dug rok.

Izvor: Vebsajt RTS, 30.08.2017.
Naslov: Redakcija