Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA: UREDBA STUPA NA SNAGU 1. SEPTEMBRA 2016. GODINE I NJOME JE PRECIZIRANA PROCEDURA U VEZI SA RASPISIVANJEM KONKURSA ZA MESTO DIREKTORA, ALI I ZA DRUGA RUKOVODEćA MESTA U POLICIJI


Osim za direktora policije, MUP Srbije raspisaće konkurs i za popunjavanje radnih mesta za pojedine pomoćnike ministra sa statusom vršilaca dužnosti. Konkurs će najverovatnije biti raspisan za mesto pomoćnika ministra i načelnika Sektora za ljudske resurse. Trenutno se na ovoj funkciji u ve-de stanju nalazi Katarina Tomašević. Ona je u MUP došla u martu ove godine iz Pošta Srbije.

Međutim, još dva mesta pomoćnika ministra su upražnjena. Petogodišnji mandat, 19. juna 2016. godine, istekao je Milošu Oparnici, načelniku Sektora unutrašnje kontrole i Slobodanu Nedeljkoviću, načelniku Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije. Nije, međutim, poznato da li će i ova dva mesta biti obuhvaćena konkursom.

U trenutku kada je Oparnici i Nedeljkoviću istekao mandat, radila je tehnička Vlad Republike Srbije, koja nije mogla da reši ovu situaciju. Postoje opcije da se Nedeljkoviću i Oparnici produži mandat na još pet godina, budući da im je ovo bio prvi. Osim toga, moguće je da im se daju rešenja za status vršilaca dužnosti ili da se raspiše konkurs za popunu ovih radnih mesta.

U MUP-u se trenutno za objavu konkursa pripremaju dve vrste akata. Njima će biti precizirani uslovi i procedura za popunu radnog mesta za direktora policije i za pozicije na kojima su pomoćnici ministra u statusu ve-dea.

U ovom Ministarstvu nisu mogli da potvrde kada će konkurs biti raspisan, niti da preciziraju koja će sve radna mesta biti obuhvaćena. To može biti 1. septembra 2016. godine, jer tada stupa na snagu Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 72/2016 - dalje: Uredba) za popunjavanje radnih mesta, među kojima je i mesto za prvog čoveka Direkcije policije. Ovu Uredbu Vlada Republike Srbije je usvojila 23. avgusta 2016. godine.

Funkciju vršioca dužnosti direktora policije punih osam meseci obavlja Vladimir Rebić. On je nasledio Milorada Veljovića, koji je dužnosti direktora policije posle više od devet godina razrešen 31. decembra 2015. na sednici Vlade. Na istoj sednici bivši načelnik saobraćajne policije postavljen je za vršioca dužnosti direktora policije. Rešenjem nije određeno trajanje njegove funkcije.

Predlog za popunu radnog mesta direktora policije daje ministar unutrašnjih poslova. On vladi dostavlja i predlog kandidata za ovu funkciju. Prema Zakonu o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), direktora bira Vlada na period od pet godina, a ista osoba može da ima najviše dva mandata na ovoj poziciji.

Novousvojenom Uredbom je predviđeno da se oglas o konkursu objavi u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o popunjavanju radnog mesta. Rok za podnošenje prijave na konkurs je deset dana od dana objavljivanja konkursa u "Sl. glasniku RS". Konačnu rang-listu od najviše tri kandidata, koji su prema ostvarenim ocenama najbolje rangirani, utvrđuje komisija.

Izvor: Vebsajt Politika, D. Vukosavljević, 30.08.2016.
Naslov: Redakcija