Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: POLOVINOM SEPTEMBRA 2015. GODINE POčINJE RACIONALIZACIJA U JAVNIM SLUżBAMA


Racionalizacija broja zaposlenih u javnim službama trebalo da počne već polovinom septembra 2015. godine, a nakon prvog kruga racionalizacije analiziraće se u kojim sektorima nedostaje kadar, izjavila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kori Udovički.

Kako je navela Udovički, u ovom trenuku ministarstvo radi na tome da pošalje kvote lokalnim samoupravama koji je maksimalni broj zaposlenih koji mogu da imaju.

Do kraja ove godine, kako je navela, imaćemo približno 30.000 manje zaposlenih u državnoj službi, odnosno manje onih koji rade u oblasti kulture, školstva, zdravstva.

Udovički je napomenula da u ovom trenutku svako ministarstvo radi na tome da se jasno definiše koji je maksimalni broj radnika koji je neophodan, i dodala da je za otpremnine već obezbeđeno pet milijardi dinara.

Ona je istakla da još ne postoje nikakvi spiskovi, jer Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), koji će početi da se primenjuje od 11. oktobra 2015. godine, predviđa da broj zaposlenih mora da se smanji, a da će u okviru toga biti određeno koji je to maksimum radnika i na kojim radnim mestima.

To je, kako je navela, deo posla koji se tiče racionalizacije, a koji će se obavljati u naredne dve godine.

Kada pripremimo plan gde ima viškova, onda idemo na to da vidimo u kojim oblastima nedostaju kadrovi, naglasila je Udovički.

Ona je pored lekara, kao jedan od neophodnih kadrova navela i stručnjake koji bi mogli da nam pomognu u ubrzavanju procesa ulaska u EU, kao i u planiranju trošenja sredstava dobijenih iz evropskih fondova.

Udovički je potvrdila i da će biti ukidanja određenih agencija, ali isto tako i spajanja, s obzirom na to da je ustanovljeno da ima određenih preklapanja funkcija. Ona smatra da broj agencija nije veliki, ali da ih treba dobro organizovati i njihov rad učiniti efikasnijim. Prema rečima ministrake, u agencijama i nezavisnim telima ima oko 3.000 zaposlenih.

Ministarka najavljuje i novi Zakon o opštem upravnom postupku("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010), koji će kako kaže građaninu omogućiti da se žali na kvalitet usluge koju je dobio, dok će institucije morati da međusobno razmenjuju podatke o informacijama od javnog značaja.

Izvor: Vebsajt RTS, 30.08.2015.