Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: POLAGANJE ADVOKATSKOG ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 3. SEPTEMBRA 2015. GODINE


Termin održavanja advokatskog ispita, pred komisijom Advokatske komore Beograda, u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku zakazan je za četvrtak 3. septembra 2015. godine u 16,00 časova.

zahtev za polaganje advokatskog ispita uz svu neophodnu dokumentaciju potrebno je dostaviti dostavite najkasnije do srede 2. septembra 2015. godine.

Pitanja iz oblasti Advokatska tarifa postavljaju se iz nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Sl.glasnik RS 121/2012.

Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita :

- Zahtev za prijavu adv.ispita (slobodna forma)

- Overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseci)

- Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (ne starije od 3 meseci)

- Fotokopija lične karte

- Dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita (visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda kod VTB banke 375- 936-09).

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 31.08.2015.