Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DO KRAJA 2016. GODINE POTPUNO USKLAĐIVANJE SA EVROPSKIM RADNIM ZAKONODAVSTVOM


Organizacijama koje štite radnička prava u Srbiji uskoro bi trebalo i zvanično da se propišu pravila ponašanja kroz zakon, koji bi predstavljao kodeks radnog zakonodavstva. Najavljeno je da će uskoro radne grupe početi da usaglašavaju stavove kako bi se do kraja 2016. godine uskladilo naše zakonodavstvo sa propisima EU i njihovim standardima.

Stav nadležnih je da u Socijalno-ekonomskom savetu, koji čine Vlada i sindikati, treba da sede predstavnici zaista reprezentativnih sindikata i poslodavaca i da oni stvarno predstavljaju one za koje govore da ih predstavljaju.

Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić naglašava da je neophodno da se odredbe koje se odnose na sindikate, izbace iz Zakona o radu, i napravi potpuno nov zakon o sindikalnim i organizacijama poslodavaca.

- Ovaj akt trebalo bi da bude rezultat socijalnog dijaloga i šireg konsenzusa, a u raspravu bi trebalo da se uključi više radničkih udruženja, poslodavačkih organizacija, kao i šira stručna javnost - rekao je Lazić.

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata ima svoj predlog zakona o sindikatima koji predviđa nov način njihove organizacije i utvrđivanja reprezentativnosti, zatim povećanje broja članova Socijalno-ekonomskog saveta kao i ukidanje novčanih naknada za njegove članove.

Predstavnici sada reprezentativnih radničkih udruženja - Saveza samostalnih sindikata i UGS Nezavisnost - smatraju da zato što je to bilo dozvoljeno zakonom, u Srbiji je trenutno registrovano više od 20.000 sindikata i svaki od njih ima status pravnog lica, račun u banci i posebno je registrovan u Ministarstvu rada - kaže Ranka Savić, predsednica ASNS.

 - Predlažemo da se smanji cenzus za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, koji sada iznosi 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih, a to je oko 170.000 članova, dok je političkim strankama neophodno svega 10.000 potpisa za registraciju.

Za Zorana Vujovića, predstavnika Asocijacije malih i srednjih preduzeća, država je najveći poslodavac, jer od 1,7 miliona zaposlenih, ona upošljava oko 800.000.

- Zato bi država trebalo da ukine novčane prinadležnosti za članstva u upravnim i nadzornim odborima, jer za to godišnje troši između 400 i 500 miliona evra - kaže on.

I Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ nedavno su najavili da će podržati donošenje Zakona o sindikatima kojim bi se konačno uredilo pitanje srpske sindikalne scene.

Evropske zemlje - Italija, Francuska, Španija, Portugalija, Velika Britanija - imaju najviše tri sindikata. Ove organizacije imaju istorijsko opravdanje zašto su nastale, neke su bliže levici, neke desnici, ili centru, a radnici se po tome opredeljuju kome će se prikloniti.

Izvor: