Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKI KALENDAR ZA AVGUST 2022. GODINE


01.08.2022.

- Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jun 2022. godine.

05.08.2022.

- Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

- Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10.08.2022.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.08.2022.

- Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

- Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

- Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

- Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za treći kvartal 2022. godine

- Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za treći kvartal 2022. godine

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O - Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

- Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za jul mesec ako je u julu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

- Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

- Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

31.08.2022

- Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

- Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jul 2022. godine.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 29.07.2022.
Naslov: Redakcija