Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: Banke imaju obavezu da o promenama naknada informišu svoje korisnike pismenim putem i to dostavljanjem predloga izmena okvirnog ugovora najmanje dva meseca pre predloženog datuma početka njihove primene. Banka je dužna da istovremeno obavesti korisnika platnih usluga o njegovom pravu da pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna može da raskine okvirni ugovor bez plaćanja naknade i drugih troškova, ako ne prihvati taj predlog


Narodna banka Srbije ne određuje cene bankarskih usluga, a kome visina tih naknada ne odgovara, može da pređe u drugu povoljniju banku, ukratko je poruka centralne banke građanima koji su od početka godine suočeni sa poskupljenjima bankarskih naknada i provizija kao i uvođenjem novih nameta na platne usluge.

Iz NBS, međutim, objašnjavaju na koji način centralna banka kontroliše rad bankara ali i savetuju građane kako da pronađu najpovoljniju banku.

- Narodna banka Srbije, kao ni druge centralne banke u svetu, svojim propisima i odlukama ne utvrđuje konkretnu visinu naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga - navode iz NBS odgovarajući na pitanja da li i na koji način centralna banka može da zaštiti građane od poskupljenja usluga u bankarskom sektoru.

Dodaju da je Zakonom o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018) predviđeno da pružalac platnih usluga ima pravo da za pružanje tih usluga korisniku platnih usluga naplati naknadu, kao i da je ta naknada i njena visina sastavni deo ugovora koji su zaključili banka i korisnik (po pravilu iskazana u Tarifi naknada).

- Banke imaju obavezu da o promenama naknada informišu svoje korisnike pismenim putem i to dostavljanjem predloga izmena okvirnog ugovora najmanje dva meseca pre predloženog datuma početka njihove primene. Banka je dužna da istovremeno s dostavljanjem predloga o izmeni okvirnog ugovora obavesti korisnika platnih usluga o njegovom pravu da pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna može da raskine okvirni ugovor bez plaćanja naknade i drugih troškova, ako ne prihvati taj predlog - podsećaju iz NBS i dodaju:

- Podsećamo da u našoj zemlji trenutno posluju 22 banke, te da korisnici platnih usluga ukoliko nisu zadovoljni načinom na koji im njihov pružalac platnih usluga pruža te usluge ili visinom naknada koje im naplaćuje za pružene usluge, na osnovu svega prethodno navedenog, mogu izabrati drugog pružaoca platnih usluga za kojeg procene da više odgovara njihovim potrebama ili da bi im pružio povoljnije uslove.

Iz kancelarije guvernerke Jorgovanke Tabaković dalje ističu da NBS, u okviru svoje kontrolne funkcije, ali i u postupcima po pritužbama korisnika, nadzire da li se banka pridržava propisa i odredaba ugovora zaključenih s korisnicima, ali i nastoji da bankarske naknade učini što je moguće više jasnijim i "vidljivijim" za korisnike, kao i lakšim za poređenje između više banaka.

- Kako bi građanima i privredi što više pojednostavili donošenje odluke u vezi izbora pružaoca platnih usluga, na internet prezentaciji NBS omogućen je informativni pregled naknada pružalaca platnih usluga povezanih s platnim računima i u okviru tog pregleda naknada korisnici mogu prema određenim ponuđenim kriterijumima razmotriti ponude više pružalaca platnih usluga za iste ili slične platne usluge koje oni pružaju i koje korisnici po pravilu najčešće i koriste - podsećaju iz NBS.

Napominju i da su banke dužne da korisniku u predugovornoj fazi dostave pregled usluga i naknada koje imaju u ponudi, kako i da korisniku dostave godišnji izveštaj o naplaćenim naknadama za usluge povezane s platnim računom.

- Na kraju ističemo da Narodna banka Srbije očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, kao i da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga - zaključili su iz NBS.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Kurir, 20.07.2022.
Naslov: Redakcija