Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA PODNELO ZAHTEV ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O TUŽILAŠTVU I SUDIJAMA


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika (USTP) Srbije podnelo je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbi Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US) i Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017) zbog, kako navode, diskriminacije sudijskih i tužilačkih pomoćnika prilikom prvog izbora na pravosudnu funkciju u odnosu na polaznike Pravosudne akademije (PA).

Kako je saopštilo to udruženje, reč je o odredbama člana 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i člana 45 Zakona o sudijama kojima se, po oceni USPT-a, krši načelo jednakosti građana, povređuje Ustavom zajemčeno pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima, ograničava nadležnost Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT), koji kao samostalni i nezavisni državni organi samostalno utvrđuju predlog kandidata za prvi izbor sudija i zamenika javnih tužilaca.

Predsednica udruženja Jelena Gajić rekla je da se inicijativom traže ista prava i isti kriterijumi prilikom prvog izbora sudija i javnih tužilaca, a ne da prednost prilikom izbora imaju polaznici Pravosudne akademije, kao što je slučaj sada u odnosu na sudijske i tužilačke pomoćnike koji rade 10-15 godina.

"Nemamo ništa protiv da bilo ko bude izabran, ali na jednak način i pod jednakim uslovima", istakla je ona.

Udruženje smatra da je neophodno da se što pre ispita ustavnost osporenih odredaba i omogući DVT i VSS da nesmetano sprovode svoja ovlašćenja u postupku predlaganja zamenika javnih tužilaca i sudija za prvi izbor.

Izvor: N1, 31.07.2017.
Naslov: Redakcija