Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: ZAKON POSTAVLјA OSNOVE ZA USPOSTAVLјANJE MODERNOG SLUžBENIčKOG SISTEMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI


Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak poručio je  da Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave("Sl. glasnik RS", br. 21/2016)  uvodi službenički sistem i na niže nivoe vlasti i pred gradove i opštine postavlјa vrlo velike zahteve kada je reč o izboru adekvatnog načina za najbolјe upravlјanje kadrovima.

“Zakon pred lokalne samouprave postavlјa visoke zahteve kako bi prepoznali adekvatne kadrove, adekvatno ih postavili i njima upravlјali, a samim tim i obezbedili širi društveni razvoj za našu zemlјu”, rekao je Bošnjak u Beogradu na završnom seminaru u okviru Projekta “Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi”.

On je predstavnicima lokalnih samouprava poručio da je veoma važno da zbog investicija, koje će u budućnosti obezbediti, prepoznaju šta je to najvažnije za njihove sredine i da omoguće domaćim i stranim investitorima da to i sprovedu, a da uprava ne bude ne kočnica, već adekvatna podrška i katalizator dalјeg razvoja.

“U tome ćete od svih nas imati podršku. Ovaj projekat je dobro osmišlјen, predviđen je da traje nekoliko godina i u nekoliko faza i zaista ne sumnjam da ćemo u tome biti uspešni”, rekao je Bošnjak i parafrazirao odlazećeg šefa Misije MMF Dehenga Kima: “Zbog zdravstvenoog stanja morali smo pre tri godine da preduzmemo rigorozne mere i povedemo računa o svojoj telesnoj masi i to smo uspeli na najdrastičniji način, gladovanjem. Sada nam predstoji nova faza – šta i koliko konzumiramo, kako bismo kroz trenint i razvoj sopstvenih kapaciteta obezbedili dalјi ekonomski razvoj”.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Đorđe Staničić obećao je podršku svih koji su učestvovali u tom projektu, kako bi Zakon bio primenjen u lokalnim sredinama, što podrazumeva ne samo predsstavlјanje Zakona i njegovih glavnih karakteristika i svih novina koje donosi, već i najave onoga što mora da se uradi.

“Prvo podrazumeva savetodavnu podrška nas i Ministarstva, uz Savet Evrope i podršku Evropske unije na sve moguće načine, preko interneta, sajta, u direktnom kontaktu i kroz set obuka fokusiranih na načelnike gradskih i opštinskih uprava”, rekao je on.

On je zaklјučio da je cilј da se uvede službenički sistem, kako bi se motivisali i ohrabrili adekvatni kadrovi da u lokalnim samoupravama vide i potencijalnu karijeru i mogućnost za napredovanje.

“Očekujemo da budete nosioci ovih promena i uvođenja novih instituta kako bismo na kraju rekli da smo zadovolјni i da smo postigli uspeh”, zaklјučio je Staničić.

Partneri na Projektu “Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi” su Ministarstvo, SKGO i Savet Evrope, a njegov cilј je podrška gradovima i opštinama u primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Zakon postavlјa osnove za uspostavlјanje modernog službeničkog sistema u lokalnoj samoupravi, a novine i unapređenja u radu lokalne uprave posebno se odnose na sistem upravlјanja lјudskim resursima, planiranje kadrova, procedure zasnivanja i prestanka radnog odnosa, obuke i stručno usavršavanje, merenje i vrednovanje učinka zaposlenih, sistem stimulacija i sankcija, transparentnost procedura, itd.

Krajnji cilј ove reforme je stvaranje uređene i efikasne lokalne administracije čiji zaposleni mogu da odgovore na sve izazove sa kojima se mogu susresti u okviru svojih nadležnosti.

Kroz sprovođenje ovog projekta Savet Evrope, Ministarstvo i SKGO žele da obezbede pomoć gradovima i opštinama da što brže, bolјe i bezbolnije reformišu sistem upravlјanja kadrovima u svojim administracijama i da usvoje nove principe i procedure koje Zakon propisuje, ali i da podrži uspostavlјanje sistema za stručno usavršavanje lokalnih službenika koji će obezbediti kontinuirani razvoj njihovih kapaciteta, stručnosti i znanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 29.07.2016.
Naslov: Redakcija