Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT KRIVIČNOG ZAKONIKA SRBIJE: PREDVIđENE POOšTRENE KAZNE ZA PORODIčNO NASILJE


Ministar pravde u tehničkom mandatu Nikola Selaković izjavio je da su završene izmene i dopune Nacrta krivičnog zakonika Srbije, kojim će biti pooštrene kazne za porodično nasilje, dok je drugim zakonom regulisano i pitanje vršnjačkog nasilja.

"U Krivičnom zakoniku intervenisali smo kod onih delova gde se izriču nedopustivo niske kazne za porodično nasilje, čak ispod zakonskog minimuma", rekao je Selaković i dodao da se tim izmenama teži da se kazne izriču između zakonskog minimuma i maksimuma.

On je napomenuo da će izmenama Zakona o organizaciji državnih organa u suzbijanju nasilja u porodici biti tretirano i vršnjačko nasilje jer, kako je naveo, problem treba rešavati u samom startu.

Prema njegovim rečima, vršnjačko nasilje kreće upravo iz porodice u kojoj se dešavalo nasilje.

On je napomenuo da je pomenuti zakon sadrži organizacione odredbe o vršnjačkom nasilju, kao i da takozvani Aleksin zakon, kako je naveo, zaslužuje raspravu pred poslanicima.

Izvor: Tanjug, 29.07.2016.
Naslov: Redakcija