Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE: ODRžANA TREćA SEDNICA PODODBORA ZA PRAćENJE STANJA U POLJOPRIVREDI U MARGINALNIM – NAJNERAZVIJENIJIM PODRUčJIMA REPUBLIKE SRBIJE – UTVRđENE MANJKAVOSTI PRAVILNIKA O ODREđIVANJU PODRUčJA SA OTEžANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI I ZLOUPOTREBE U PRIMENI ZAKONA O VRAćANJU UTRINA I PAšNJAKA SELIMA NA KORIšćENJE


Na trećoj sednici Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije, održanoj 29. jula, članovi su razmotrili sprovođenje Pravilnika o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016) i sprovođenje Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje ("Sl. glasnik RS", br. 16/92).

Na temu sprovođenja Pravilnika o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, rečeno je da je Pravilnik donet krajem aprila tekuće godine, da ima manjkavosti, zbog čega je potrebno da se donese nov, koji bi popravio trenutno stanje. Predstavnici Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine istakli su da su svesni nedostataka u Pravilniku koji je na snazi, kojim nisu obuhvaćena sela u Srbiji koja se nalaze ispod 500 metara nadmorske visine, a koja ispunjavaju druge kriterijume marginalnih područja, odnosno da se nalaze u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015), i da imaju manje od 100 zaposlenih na 1000 stanovnika. Predstavnici Ministarstva rekli su i da se nadaju da će krajem godine biti izrađena studija koja će da definiše teritorije i kriterijume na kojima je otežan rad u poljoprivredi, pre svega zbog niskog kvaliteta zemljišta, visokog nagiba terena i padavina.

Nakon rasprave Pododbor je doneo zaključak da se Pravilnikom obuhvate područja četvrte grupe nerazvijenih i devastiranih područja u Srbiji, a koja spadaju u marginalna – najnerazvijenija područja.

U nastavku sednice, Pododbor je razmotrio vraćanje utrina i pašnjaka selima na korišćenje. Članovi i predstavnici Ministarstva zaključili su da postoje velike manjkavosti u primeni Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje ("Sl. glasnik RS", br. 16/92), pa čak i zloupotrebe. Navedeno je da se pašnjaci koriste u svrhe za koje nisu namenjeni, te da je potrebno da se, zbog nesavesnog postupanja, pojedine lokalne samouprave sankcionišu. Nakon izlaganja i rasprave o ovoj tački dnevnog reda Pododbor je doneo zaključak da se Zakon, koji nije menjan od 1992. godine, promeni, sa brisanjem člana 9. Zakona ili da se taj član stavi van snage.

Članovi Pododbora su se dogovorili da tema naredne sednice bude pitanje komasacije zemljišta.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 29.07.2016.
Naslov: Redakcija