Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

APELACIONI SUD U BEOGRADU: Pravosnažnom presudom potvrđena legitimnost rukovodstva Advokatske komore Beograda, na čijem je čelu Jugoslav Tintor


Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Višeg suda u Beogradu kojom su odbijeni kao neosnovani svi tužbeni zahtevi za poništaj izbora u Advokatskoj komori Beograda, održanih 13. maja 2017. godine, na kojima je za predsednika komore izabran advokat Jugoslav Tintor.

- Time je konačno, nakon pune dve godine suđenja, pravosnažnom sudskom presudom stavljena tačka na pitanje legaliteta rukovodstva AK Beograda – kaže Jugoslav Tintor, koji je u novembru 2018. godine sproveo nove izbore za sve organe AK Beograda. Tada je prvi put u istoriji komore glasalo hiljadu beogradskih advokata, koji su dali većinsku podršku upravo Tintoru, izabravši ga za predsednika komore sa ubedljivih 760 glasova.

Pred sudom je, međutim, bio osporavan izbor organa AKB iz maja meseca 2017. godine, a Apelacioni sud je zaključio da je taj izbor sproveden na zakonit način. U sudskoj odluci se navodi da je, u uslovima nepostojanja legitimnog Upravnog odbora, jedino Skupština kao najviši organ komore mogla preuzeti ovlašćenja Upravnog odbora i da je Skupština sve odluke donela u skladu sa Statutom komore. Zbog toga je sud odbio sve tužbene zahteve za poništaj izbora koji su sprovedeni 13. maja 2017. godine.

Podsetimo, te godine su sprovedena dva izbora za organe komore, pa su dva "izabrana" rukovodstva vodila borbu oko rukovođenja AKB, ulaska u službene prostorije i preuzimanja prava i ovlašćenja. Međutim, u odluci Apelacionog suda u Beogradu se navodi da su izbori od 10. juna 2017. godine održani bez potrebnog kvoruma za raspravljanje i odlučivanje, kao i da su u radu Upravnog odbora, koji je te izbore "sazvao" učestvovali i članovi kojima su mandati bili poništeni pravosnažnim presudama Višeg suda u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 26.06.2019.
Naslov: Redakcija