Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Odluka stupa na snagu 4. jula 2019. godine


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o osnivanju Republičkog saveta za zapošljavanje ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019 - dalje: Odluka).

Kako se navodi u Odluci, Savet će davati mišljenja i preporuke Vladi u vezi sa pitanjima od interesa za unapređenje zapošljavanja u Srbiji.

Savet se sastoji od predstavnika Vlade, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca, Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i udruženja i stručnjaka u oblast zapošljavanja.

Predsednik, zamenik predsednika, članovi i sekretar Saveta, navodi se, nemaju pravo na naknadu za svoj rad u Savetu.

U radu Saveta, navedeno je u Odluci, u skladu sa zakonom, bez prava glasa, mogu učestvovati udruženja koja se bave zaštitom interesa određenih kategorija nezaposlenih (osobe sa invaliditetom, etničke manjine kod kojih je izražena stopa nezaposlenosti, žene, omladina...)

Ovom Odlukom prestaje da važi prethodna Odluka o osnivanju Republičkog saveta za zapošljavanje (Sl. glasnik RS", br. 23/2008).

Izvor: Vebsajt RTV, 27.06.2019.
Naslov: Redakcija