Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA KOJA SE ODNOSI NA KANDITATE KOJI PODNOSE ZAHTEV ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA, A ADVOKATSKI ISPIT SU POLOŽILI PRED KOMISIJOM ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE


U skladu sa pravnosnažnom presudom Višeg suda u Beogradu P. br.1071/2015 od 02.10.2015. godine, kojom je poništena odluka Izborne skupštine AKS br.84–4/12 od 11.02.2012. godine i donetom privremenom merom, kao i presudom P 683/12 od 21.02.2013. godine kojom je poništeno rešenje AK Beograda del.br.1576/11 od 01.10.2011. Upravni odbor na osnovu odredbe čl. 24. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2000, 11/2001, 29/2007, 34/2007 i 3/2011) donosi sledeću

ODLUKU

Kandidatima koji podnose zahtev za upis u Imenik advokata Advokatske komore Beograda priznaće se položen advokatski ispit pred Komisijom za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore Srbije kao dokaz o ispunjenosti uslova utvrđen odredbom člana 6. stav 1. tačka 2. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), do dana objavljivanja ove odluke.

Od dana objavljivanja ove odluke, kao dokaz o ispunjenosti uslova za upis u Imenik advokata, utvrđen odredbom člana 6. stav 1. tačka 2. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) Advokatska komora Beograda neće priznavati uverenja o položenom advokatskom ispitu koje je izdala Advokatska komore Srbije.

ZAKON O ADVOKATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US)

Uslovi za upis u imenik advokata

Član 6. stav 1. tačka 2.

Uslovi za donošenje odluke o upisu u imenik advokata, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, su:

2) položen pravosudni i advokatski ispit u Republici Srbiji;

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 29.06.2016.