Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: IZVEšTAJ O POSLOVANJU PRIVREDE U 2015. GODINI


U Agenciji za privredne registre (APR) izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2015. godini.

Saopštenje je izrađeno na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe za 2015. godinu, kao i zbirno obrađenih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu koje su privredna društva, ustanove i preduzetnici dostavili Agenciji, a koji su objavljeni u Godišnjem biltenu finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Opšta karakteristika domaćih ekonomskih kretanja u protekloj godini je postepeno popravljanje ukupnog poslovnog ambijenta, što pokazuje i kretanje osnovnih makroekonomskih pokazatelja. Tako je u 2015. godini ukupna privredna aktivnost blago povećana (0,7%), a još intenzivniji godišnji rast beleži industrijska proizvodnja (8,2%). Takođe, rast beleže i ukupna investiciona i kreditna aktivnost, kao i spoljnotrgovinska razmena, pre svega izvoz (7,8%). Inflacija je ostala prilično niska (1,5%), a depresijacijski pritisci bili su nešto blaži nego prethodne godine (pad dinara u odnosu na evro 0,6%, a u odnosu na dolar 11,9%).

Blago oživljavanje privredne aktivnosti imalo je uticaj i na poslovanje privrednih društava, a analiza njihovih rezultata poslovanja i finansijskih resursa pokazuje da ona, na ukupnom nivou, u 2015. godini beleže profitabilno poslovanje, ali i da problemi visoke zaduženosti i nelikvidnosti, kao i velikih kumuliranih gubitaka nisu prevaziđeni.

Optimistični ekonomski izgledi u zemlji odrazili su se na ukupnu poslovnu aktivnost privrednih društava i rast zaposlenosti. U 2015. godini obim ostvarene poslovne aktivnosti je uvećan (3,3%), tako da ukupni prihodi na nivou privrede iznose 9.165.583 miliona dinara, dok su ukupni rashodi od 8.963.936 miliona dinara skoro zadržani na prošlogodišnjem nivou. Poseban značaj ima to što je šestogodišnji trend opadanja broja zaposlenih okončan, pa su 92.842 privredna društva zapošljavala 992.531 radnika, usled čega je broj zaposlenih u domaćoj privredi veći za 21.360 radnika nego prethodne godine.

Poslovanje srpske privrede sa pozitivnim rezultatom iz poslovnih aktivnosti (404.118 miliona dinara) nastavljeno je i tokom 2015. godine, s tim da taj rezultat beleži još intenzivniji godišnji rast (9,0%). Nešto umerenije oscilacije u vrednosti domaće valute nego prethodne godine, i pored visoke zaduženosti, uslovile su oštar pad finansijskih rashoda (33,0%), pa je gubitak iz finansiranja od 104.955 miliona dinara, kao jedan od gorućih problema u proteklom periodu, smanjen za više od tri petine u poređenju sa prošlogodišnjim. Pored toga, i negativan rezultat ostvaren po osnovu usklađivanja vrednosti imovine, otpisa potraživanja i ostalih aktivnosti (93.369 miliona dinara) je skoro prepolovljen.

Podstaknuta ohrabrujućim signalima oporavka, u 2015. godini domaća privreda je prekinula seriju neprofitabilnog poslovanja koja je trajala gotovo svih godina krize, izuzev 2011. godine, pa su privredna društva na ukupnom nivou iskazala pozitivan neto finansijski rezultat od 143.790 miliona dinara, za razliku od prethodne godine kada je gubitak dostigao 132.618 miliona dinara.

Da je profitabilnost obeležila poslovanje većeg broja privrednih društava, pokazuje to što je skoro tri petine (54.475) društava poslovalo sa neto dobitkom, a pozitivnom delu privrede priključilo se još 1.385 društava više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan neto dobitak od 466.661 milion dinara povećan je za 14,6% u poređenju sa prošlogodišnjim. Nasuprot tome, neto gubitak u visini od 322.871 milion dinara smanjen je za dve petine, a iskazalo ga je 27.521 privredno društvo. Bez iskazanog rezultata poslovalo je 10.846 društava.

O uspešnijem poslovanju srpske privrede u odnosu na prethodnu godinu govore i rezultati poslovanja određenih segmenata privrednih društava. Najveći deo privrede, koji obuhvata privredna društva bez javnih preduzeća i privrednih društava za koje je pokrenut neki pravni postupak - privatizacija, stečaj ili likvidacija, odnosno segment privrede koji posluje prevashodno po tržišnim pravilima, beleži impresivan rast profitabilnosti. Iako je ovaj segment i u prethodnoj godini poslovao pozitivno (13.816 miliona dinara), dobitak iskazan u 2015. godini drastično je povećan i iznosi 198.238 miliona dinara. Rast profitabilnosti ovog segmenta privrede ostvaren je uz povećanje broja zaposlenih.

Pored toga, posebno je važan i podatak da se segment javnih preduzeća, posle negativnih rezultata čitave prethodne decenije, tokom 2015. godine, pridružio profitabilnom delu domaće privrede, tako da je 485 preduzeća ostvarilo pozitivan neto finansijski rezultat u iznosu od 8.310 miliona dinara, dok je u prethodnoj godini gubitak tog segmenta iznosio 43.960 miliona dinara. Najveći broj javnih preduzeća, njih 350, poslovalo je sa neto dobitkom.

S druge strane, negativni deo privrede i glavne generatore gubitaka, i u 2015. godini, predstavljaju privredna društva u postupku privatizacije, mada je njihov negativan neto rezultat u visini od 23.889 miliona dinara, drastično smanjen u poređenju sa prethodnom godinom (66,5%), kao i privredna društva u stečaju i likvidaciji, koja su sa gubitkom na ukupnom nivou od 38.869 miliona dinara, većim za četvrtinu, nastavila trend negativnog poslovanja iz proteklog perioda.

Pozitivne rezultate u najvećem iznosu, za razliku od prethodne godine kada su poslovala sa gubitkom, ostvarila su privredna društva na nivou sektora G-Trgovina na veliko i malo... i S-Prerađivačka industrija (50.262 miliona dinara odnosno 38.147 miliona dinara), kao i iz sektora N-Saobraćaj i skladištenje (12.943 miliona dinara), dok je pozitivan rezultat društava iz sektora J-Informisanje i komunikacije (34.611 miliona dinara) značajno uvećan u poređenju sa prethodnom godinom. Bolje rezultate nego prethodne godine beleže i privredna društva posmatrano prema veličini, s tim da su pozitivni rezultati iskazani na nivou velikih (67.816 miliona dinara), srednjih (43.156 miliona dinara) i malih (59.393 miliona dinara), dok su mikro društva poslovala sa gubitkom (26.575 miliona dinara) koji je skoro za tri petine manji od prošlogodišnjeg.

Poboljšan poslovni ambijent tokom 2015. godine reflektovao se i na blago jačanje finansijskih resursa domaće privrede, mada još uvek nisu prevaziđene posledice višegodišnje recesije usled koje je finansijska ravnoteža i dalje ostala narušena.

Privredna društva su raspolagala ukupnom poslovnom imovinom, većom za 2,2% nego prethodne godine, u vrednosti od 12.832.988 miliona dinara. Nešto brži rast beleži kapital (3,9%), koji iznosi 6.069.475 miliona dinara, dok su obaveze privrednih društava, uz godišnji prirast od 3,0%, dostigle 8.306.033 miliona dinara.

Privreda je i u 2015. godini nastavila da uvećava gubitke, iako su oni rasli usporenije nego prethodnih godina, po godišnjoj stopi od 9,5%. Ukupni gubici privrednih društava iznose 3.476.370 miliona dinara, a od toga 1.542.520 miliona dinara odnosi se na gubitke iznad visine kapitala, koji su porasli za 14,0%.

Kumulirani gubici opterećivali su poslovanje 41.082 privredna društva, pri čemu su gubici koji su nadmašili vrednost kapitala bili ozbiljna pretnja za poslovanje 24.588 društava.

I pored izvesnih pozitivnih pomaka, problemi visoke zaduženosti i nelikvidnosti sa kojima se srpska privreda suočavala u proteklom periodu nisu izostali ni tokom 2015. godine. Rastući gubici uticali su na topljenje kapitala, tako da su sopstveni izvori finansiranja ostali u visini prošlogodišnjih (4.506.264 miliona dinara). Kako je iznos sopstvenog kapitala za finansiranje poslovanja bio nedovoljan, inače visoka zaduženost nastavila je da se dodatno uvećava, što pokazuje i stepen ukupne zaduženosti koji je blago povećan u odnosu na prethodnu godinu (1,84 naspram 1,80). Istovremeno, i nepovoljna ročna struktura izvora finansiranja imala je za posledicu nelikvidnost, pa su privredna društva iz kratkoročnih izvora finansirala stalnu imovinu u iznosu od 739.896 miliona dinara, tako da je negativna vrednost neto obrtnog kapitala ostala gotovo na prošlogodišnjem nivou.

Izvor: Vebsajt Agencija za privredne registre, 29.06.2016.