Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O GLAVNOM GRADU: GRAD BEOGRAD ćE DOBITI POSEBNE NADLEżNOSTI KOJE SE ODNOSE NA OBLAST EKOLOGIJE, IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA, KATASTRA, INSPEKCIJA, SOCIJALNE I DEčIJE ZAšTITE I OBRAZOVANJA


Izmenama Zakona o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon) lokalna samouprava će biti znatno bliža građanima koji neće morati da putuju kilometrima za pojedina dokumenta i dozvole. Grad i njegove opštine dobiće nove nadležnosti, dok će broj odbornika, kako u Skupštini grada Beograda, tako i u skupštinama opština, biti smanjen, za oko 40 odsto.

Grad Beograd i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavili su konsultacije sa više ministarstava, a 1. jula 2015. godine će biti obavljeni razgovori sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Grad Beograd će dobiti posebne nadležnosti koje do sada nije imao, a koje se, između ostalog, odnose na oblast ekologije, imovinsko-pravnih odnosa, katastra gde će grad postavljati upravu, inspekcija, poput vodoprivredne i turističke...

Grad će biti nadležan za nekategorisane turističke smeštaje i dobiće niz nadležnosti koje se odnose na lakše funkcionisanje grada u oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja.

"Grad će, kada su u pitanju vrtići i škole, imati većinu u školskim odborima, gde ćemo moći da utičemo na postavljenje direktora i formiranje cene za vrtiće po opštinama", rekao je gradski menadžer, Goran Vesić.

Nakon usvajanja izmena Zakona o glavnom gradu sledi usvajanje novog Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013), kojim će biti preciznije definisani odnosi između gradskih i prigradskih opština.

U tom kontekstu, Vesić je objasnio da će grad biti podeljen u dve zone, odnosno imaće centralne gradske i prigradske opštine.

Opštine će imati veće nadležnosti kako bi bolje funkcionisale, što znači da će im biti vraćene funkcije za koje se pokazalo da ih je nepotrebno centralizovati. Prigradske opštine će moći da donose urbanističke planove van obuhvata plana generalne regulacije, a moći će i da, u skladu sa zakonom, "gazduju" građevinskim zemljištem.

Uporedo sa izmenama Zakona o glavnom gradu, u skupštinskoj proceduri trebalo bi da se nađu i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o izmenama i dopunama zakona o komunalnoj policiji i Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Za Beograd je, istakao je Vesić, posebno važan Zakon o komunalnoj policiji, koji bi trebalo da omogući da Grad samo u ovoj godini dobije skoro 800 komunalnih policajaca, a kasnije i više.

On očekuje da navedena zakonska rešenja budu usvojena tokom leta, kako bi do 1. novembra 2015. godine bile usvojene i izmene Statuta grada Beograda, a kako bi od nove godine Grad i opštine startovali sa novim nadležnostima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.06.2015.