Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODRżANA 11. SEDNICA ODBORA ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU- PODRżANA INICIJATIVA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DIJASPORI I SRBIMA U REGIONU


Na sednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, odžanoj 30. juna 2015. godine, razmatrane su Informacija o aktuelnom položaju dijaspore i Srba u regionu, Informacija o izboru direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Informacija o bazama podataka i vođenju evidencija o dijaspori i Srbima u regionu.

Sednici su prisustvovali dr Ljiljana Nikšić, načelnica Odeljenja za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova, Dragan Stanojević, predsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu, Zvonimir Jovanović, potpredsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu, Vidoje Purić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu iz Francuske i Jelena Kiš, predsednica Matice iseljenika Srbije.

Dragan Stanojević, predsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu upoznao je Odbor sa trenutnom situacijom u Skupštini dijaspore i Srba u regionu, čiji je rad, zbog isteka mandata, faktički blokiran.

On je istakao da Skupština dijaspore i Srba u regionu ne bi zahtevala ništa od države da im je okvir delovanja širi.

"Činjenica je da smo dali različite predloge da se Zakon i Pravilnik menjaju, i to je najpre predato nekadašnjem Ministarstvu za dijasporu, ali se ništa nije promenilo. Kako je mandat Skupštine istekao i mi imamo takozvani tehnički mandat, u okviru toga možemo delovati onoliko koliko smo u mogućnosti, te tako i sarađujemo sa vašim Odborom i sa drugim državnim institucijama. Potrebno je da se oformi radno telo, koje će činiti članovi Skupštine, ali i predstavnici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, kao i Ministarstva za spoljne poslove, koji će se baviti pitanjima iz domena dijaspore, a čiji bi predlozi išli na usvajanje" rekao je Stanojević.

Takođe, on je informisao članove Odbora da je Skupština dijaspore i Srba u regionu usvojila Deklaraciju o zaštiti kulture sećanja na srpske žrtve, kojom se kroz kulturu sećanja na srpske žrtve obezbeđuje tačna slika o stradanju srpskog naroda.

Članovi Odbora složili su se da je potrebna bolja koordinacija između državnih organa i predstavnika Skupštine dijaspore i Srba u regionu, u cilju bolje razmene podataka i informacija, kao i da je neophodno imenovanje direktora i zamenika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Nakon rasprave o prvoj tački dnevnog reda Odbor je prihvatio Zaključak kojim se konstatuje da su izmene Zakona neophodne radi prevazilaženja problema u funkcionisanju Skupštine dijaspore i Srba u regionu i rešavanja ostalih problema naših sunarodnika koji žive u inostranstvu, kao i da su članovi Odbora primili k znanju radnu verziju Deklaracije o zaštiti kulture sećanja na srpske žrtve, koju je dostavila Skupština dijaspore i Srba u regionu povodom obeležavanja Vidovdana.

Članovi Odbora su podržali inicijativu Skupštine dijaspore i Srba u regionu da se održi sastanak sa ministrom spoljnih poslova, u cilju iznalaženja rešenja za otvorena pitanja, a između ostalog i za izmene i dopune Zakona o dijaspori i Srbima u regionu ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009).

Takođe, članovi Odbora složili su se da je potrebno organizovati sastanak sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova po pitanju buduće saradnje.

U nastavku sednice članovi Odbora razmotrili su i Informaciju o izboru direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu kao i Informaciju o bazi podataka i vođenju evidencije o dijaspori i Srbima u regionu. Na sednici je pokrenuta inicijativa o izradi komercijalne baze podataka, u koju bi bili upisani svi Srbi u dijaspori, sa ciljem što bolje evidencije naših ljudi u dijaspori, kao i inicijativa za formiranjem radne grupe pri resornom ministarstvu koja bi se bavila ovim pitanjem.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 30.06.2015.