Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: ODRżAVANJE ADVOKATSKOG ISPITA U JULSKOM ROKU 2. JULA 2015. GODINE


Advokatska komora Beograda saopštila je da će polaganje advokatskog ispita pred komisijom u julskom ispitnom roku biti održano 02.07.2015. godine u 15,00 časova.

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave zahteve za polaganje advokatskog ispita uz svu neophodnu dokumentaciju najkasnije do srede 01.07.2015. godine.

NAPOMENA: Pitanja iz oblasti Advokatska tarifa postavljaju se iz nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Sl.glasnik RS 121/2012 koja je objavljena na sajtu Advokatske komore Beograda.

  • Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita :
  • Zahtev za prijavu adv.ispita (slobodna forma)
  • Overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseci)
  • Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (ne starije od 3 meseci)
  • Fotokopija lične karte
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita (visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda kod VTB banke 375- 936-09.
Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 30.06.2015.