Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: U NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, ZAKONA O SUDIJAMA I ZAKONA O JAVNOM TUżILAšTVU I DALJE PRISUTNI NEDOSTACI


Ministarstvo pravde pripremilo je nacrte zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, povodom kojih je održana javna rasprava. Mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama ovih nacrta Agencija za borbu protiv korupcije je uputila Ministarstvu 18. juna 2015. godine.

Prema obrazloženjima, razlozi za izradu nacrta zakona proizlaze iz odluka Ustavnog suda iz 2014. godine kojima su prestale da važe određene odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 32/2014 - odluka US), Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014 i 40/2015) i Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014).

Ovim odredbama bilo je propisano da su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca dužni da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca predlože kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji:

  • nisu obuhvaćene sve potrebne izmene predviđene strateškim okvirom za borbu protiv korupcije,
  • nije iskorišćena prilika da se otklone nedostaci koji se odnose na sastav i imenovanje članova Upravnog odbora i Programskog saveta, odnosno izbor članova komisija, stručnih lica, mentora i povremenih predavača, koji ukazuju na potrebu reformisanja organizacionog ustrojstva Pravosudne akademije u cilju nepristrasnog izbora kandidata za početnu obuku.

U nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu:

  • nije precizirano kako će se proveravati stručnost i osposobljenost na ispitima koje organizuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca, Ž
  • nije propisan rok u kojem će ova tela doneti akte kojim će detaljnije propisati program i način polaganja ovih ispita.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih nedostataka doprinelo poboljšanju nacrta zakona i tome da proces izbora i napredovanja nosilaca pravosudnih funkcija bude zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima, što je jedan od proklamovanih ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu možete preuzeti OVDE.

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji možete preuzeti OVDE.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 29.06.2015.