Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OMBUDSMAN: PO PREPORUCI ZAšTITNIKA GRAđANA UčEšćE KORISNIKA U FINANSIRANJU DELATNOSTI PREDšKOLSKIH USTANOVA OBRAčUNAVA SE U ZAKONSKOM IZNOSU OD 20 ODSTO


Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave Grada Beograda obezbedio je da se od 2015. godine učešće korisnika u finansiranju delatnosti predškolskih ustanova obračunava u zakonskom iznosu od 20 odsto čime je izvršio deo preporuka Zaštitnika građana.

Kako je navedeno na sajtu ombudsmana, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave Grada Beograda preduzeo je i mere za detaljnije uređenje strukture ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama.

Međutim, gradski sekretarijat nije postupio po preporukama ombudsmana da razmotri mogućnosti i predloži način umanjenja posledica od nezakonitog obračunavanja učešća roditelja u finansiranju delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja od 3. aprila 2010. do 31. decembra prošle 2014. godine.

I dok je Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Beograda izvršio deo preporuka ombudsmana koje se tiču finansiranja delatnosti predškolskih ustanova, gradske vlasti u Kragujevcu nisu, u skladu sa zakonom, obavestile Zaštitnika građana o postupanju po preporukama.

Kako je navedeno, Gradska uprava Kragujevca nije postupila u skladu sa zakonskom obavezom da, u propisanom roku, obavesti Zaštitnika građana o tome da li je postupila, odnosno o razlozima zbog kojih nije postupila, po preporukama ombudsmana za otklanjanje propusta u radu načinjenih tokom prethodnih godina zbog nejasnog postupka određivanja cene usluga predškolskih ustanova i nezakonitog utvrđivanja učešća roditelja u finansiranju te delatnosti.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.06.2015.