Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA: PRAVO UčEšćA IMAJU ORGANI TERITORIJALNE AUTONOMIJE I ORGANI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, JAVNE USTANOVE I JAVNA PREDUZEćA, PRIVREDNA DRUšTVA, PREDUZETNICI, ZADRUGE, UDRUżENJA, A ROK ZA PRIJAVU JE 20. JUL 2015. GODINE


Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 29. juna 2015. godine, Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2015. godinu.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje NSZ, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu, u cilju radnog angažovanja teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće lica utvrđena kao višak zaposlenih, nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica, kao i dugoročno nezaposleni.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju: organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20.07.2015. godine.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini možete pogledati ovde.

Prijavu za sprovođenje javnih radova možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Nacionalna služba za zapošljavanje, 29.06.2015.