Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: PERIOD PRIMENE SE PRUżAVA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE


Vlada Republike Srbije je na sednici od 27. juna 2015. godine usvojila Odluku o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu("Sl. glasnik RS", br. 57/2015).

Ovom odlukom se period primeneOdluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015) produžava do kraja godine, odnosno do 31. decembra 2015. godine.

Vlada je usvojila ovu odluku, imajući u vidu i dalje nedovoljnu domaću proizvodnju prasadi za dalji tov, kao i potrebu za povećanjem obima proizvodnje svinjskog mesa i dalje obnove postojećeg stočnog fonda. Smanjenjem preferencijalne stope carine sa 19,5% na 5% za uvoz živih svinja poreklom iz EU, doprinosi se boljem snabdevanju domaćeg tržišta i povećanju konkurentnosti domaćih proizvođača svinja i mesnih prerađevina na inostranom tržištu.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" a primenjuje se od 1. jula 2015. godine.

Izvor: Redakcija, 30.06.2015.