Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SERIJA RADIONICA NA TEMU €�NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA€�


Privredna komora Beograda, Centar za privredno–pravni sistem, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu u periodu od aprila do jula meseca 2014. godine organizuju seriju radionica na temu:

“NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA”

Realizatori radionice biće članovi radne grupe za izradu Zakona, sudije prekršajnih sudova u Republici Srbiji, profesori, eminentni stručnjaci iz ove oblasti.

Na radionicama će biti obrađene sledeće teme:

Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima

Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata

Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku

Izmene u sistemu prekršajnih sankcija

Prekršajni nalog

Sporazum o priznanju krivice

U Privrednoj komori Beograda do 4. jula 2014. godine biće održano ukupno deset radionica na ovu temu, koje će biti realizovane svakog petka i to BEZ KOTIZACIJE.

Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane predstavnike privrednih subjekata da se prijave za učešće na radionicama na brojeve telefona 3619-472, ili 2641-355, lokal 169.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 30.6.2014.