Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik pokrenuo nadzor nad primenom Zakona, u slučaju internet aplikacije "Izabrani doktor"


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom predstavljene internet aplikacije "Izabrani doktor", smatra svojom obavezom da sugeriše građanima da do daljnjeg, vrlo oprezno pristupaju korišćenju ove aplikacije.

Poverenik, razume se, načelno, podržava i ne dovodi u pitanje vrednost ideja koje imaju za cilj da građanima olakšaju elektronsku komunikaciju sa državnim i drugim subjektima čije usluge koriste. Međutim, ovom prilikom ocenjuje da u vezi sa konkretnom aplikacijom postoje otvorena pitanja koja ukazuju na mogućnost vrlo ozbiljnih pravnih i faktičkih rizika.

Poverenik konstatuje da, iako to član 44 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) predviđa, nije traženo njegovo mišljenje u vezi sa uvođenjem novih informacionih tehnologija u obradu podataka, odnosno specifičnim rizicima takve obrade.

Nažalost, rizici su uočljivi već na elementarnom, pravnom nivou. Čak i površan pregled "dokumenata" koji prate i podržavaju aplikaciju "Izabrani doktor", otvara brojna pitanja. Tako se subjekt, preduzeće koje, uz podršku Ministarstva, nudi aplikaciju, pojavljuje pod imenom Sorsix International, ali i pod imenom Sorsix Internacional. Preduzeće pod prvim imenom postoji, a pod drugim imenom ne postoji. Mogućnost da je reč o grešci, komplikuje činjenica da se navodi da su oba d.o.o. iz Niša, ali sa različitim adresama.

Još ozbiljnije dileme, sasvim izvesno, izaziva činjenica da se u politici privatnosti ove aplikacije, u rubrici "Uslovi korišćenja" navodi da ona predstavlja ugovor između korisnika i preduzeća "IzabraniDoktor App d.o.o.". Preduzeće pod ovakvim imenom, do danas, nije bilo moguće pronaći pretragom registra APR-a, ono je, dakle, nepostojeće.

Povodom navedenog, ali i niza potencijalnih faktičkih rizika vezanih za činjenicu da su LBO, čak i kompletne kopije zdravstvenih legitimacija osiguranika dostupne širokom krugu lica, čak i na internetu, te, usled toga mogućih zloupotreba, Poverenik je pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona. Po okončanju postupka, Poverenik će, kao što to uvek čini, o rezultatima i preduzetim merama informisati javnost.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 31.05.2018
Naslov: Redakcija