Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Izmenama Zakona trebalo bi potvrditi da je obveznik plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kupac


Porez na prenos apsolutnih prava po zakonu je u obavezi da plati prodavac, ali je u 99 odsto slučajeva kupac taj koji zaista izmiruje poresku obavezu prema državi u visini od 2,5 odsto vrednosti nekretnine. Izmenama Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) trebalo bi potvrditi da je obveznik ono lice koje u praksi zapravo i plaća ovaj porez, a to je kupac.

To je samo jedna od tema koju će pred resornim institucijama pokrenuti Savez za imovinu i urbanizam koji je konstituisan kao novo radno telo NALED-a. Savez je okupio 21 člana NALED-a iz redova privrede, lokalnih samouprava, udruženja i javnih institucija.

- Imovina i urbanizam su oblasti u kojima je trenutno najintenzivniji rad na kreiranju regulatornog okvira. Predstoje nam izmene zakona o planiranju i izgradnji, stečaju, izvršenju i obezbeđenju i usaglašavanje sektorskih propisa koji se naslanjaju na novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Neophodno je i da unapredimo procedure eksproprijacije, urbane i ruralne komasacije, konverzije, restitucije i ozakonjenja objekata kako nerešeni imovinski odnosi ne bi ometali realizaciju investicija i razvoj privrede – istakla je Jasmina Radovanović, savetnica za saradnju s privredom u NALED-u i koordinatorka Saveza.

Savez je konstatovao da je urgentno rešavanje procedure podnošenja poreskih prijava za imovinu i prenos apsolutnih prava. Od 1. jula građani i privreda ove prijave podnosiće preko javnih beležnika i uštedeti značajno vreme jer više neće morati da odlaze na šaltere Poreske uprave, lokalne poreske administracije i katastra.

Lokalne samouprave okupljene u Savezu posebno su istakle značaj komasacije (ukrupnjavanja parcela) za razvoj poljoprivrede i kreiranje prilika za privlačenje novih ulaganja. Regulisanje komasacije za njih je značajno jer se posebno u centralnoj Srbiji ovaj postupak retko sprovodi kako zbog komplikovane procedure tako i zbog visokih troškova za gradove i opštine.

Savez za imovinu i urbanizam je peta tematska radna grupa u okviru NALED-a koja okuplja privredu, lokalne samouprave i organizacije zainteresovane za unapređenje zaštite imovine i prava na istoj i definisanje reformi u cilju podsticanja ekonomskog razvoja. U prethodnih četiri godine formirani su i savezi za fer konkurenciju, e-upravu, hranu i poljoprivredu i zdravstvo.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 31.05.2018.
Naslov: Redakcija