Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROBLEM OGRANIČENOG BORAVKA PROFESIONALNIH VOZAČA NA TERITORIJI EU: PKS pokrenuo inicijativu u Briselu, kako bi vozačima bilo omogućeno da u zemljama EU borave više od 15 dana mesečno


Naša transportna privreda suočava se već duži vremenski period sa problemom ograničenog boravka profesionalnih vozača na teritoriji EU. Bez obzira na to što je reč o profesionalnim vozačima, na njih se primenjuju propisi koji važe za sve druge građana Srbije, pa i oni na teritoriji država članica EU mogu da borave maksimalno 90 dana u okviru 180 dana.

Kako objašnjava Milica Dubljević, sekretar Udruženja i direktor Centra za stručno osposobljavanje u transportu Privredne komore Srbije, to u praksi znači da srpski vozači mogu boraviti u EU 15 dana mesečno, što je nedovoljno i što predstavlja ozbiljan problem za prevoznike posebno u situaciji kada se i zbog drugih razloga suočavaju sa nedostatkom profesionalnih vozača.

- Ne postoji mogućnost izuzimanja naših vozača od važećih odredaba odluke EU o liberalizaciji viznog režima za državljane Republike Srbije, koja se odnosi na ukupne dane boravka u EU, i koja podrazumeva maksimalno 90 dana boravka u okviru 180 dana. Zahtev prevoznika je da vozači mogu boraviti u EU bar 22 dana mesečno, što bi na polugodišnjem nivou iznosilo 130 dana- navodi Milica Dubljević.

- Ovaj problem ozbiljno ugrožava poslovanje prevozničkih firmi. Ukoliko bi se rešio, prevoznici bi mogli više da angažuju svoje iskusne vozače, smanjili bi se troškovi transporta i povećala bezbednost, kako na našim, tako i na evropskim putevima.

Privredna komora Srbije pokrenula je inicijativu za produženje boravka profesionalnih vozača u EU.

- Inicijativa je već više puta pokretana od strane prevoznika, ali nije bilo pozitivnih odgovora iz EU - objašnjava ona. - Prema informacijama kojima raspolažemo, u toku 2016. godine verovalo se da će se problem profesionalnih vozača rešiti preko usvajanja uredbe koja je predviđala touring vizu, i koja bi imaocima omogućila boravak duži od 90 dana, odnosno brojalo bi se 90 dana u jednoj zemlji članici, ali ona nije usvojena u Briselu.

Imajući u vidu da je u pitanju izuzetno složen problem, koji je prepoznat u čitavom regionu, predstavništvo PKS u Briselu je u saradnji sa Međunarodnom unijom drumskih transportera pokrenulo ponovo inicijativu a nakon održane plenum sednice prevoznika u Vrnjačkoj Banji aprila ove godine, u organizaciji PKS - Udruženja za saobraćaj.

- Ovde je reč o problemu celog regiona, te je potrebno sa više strana uticati na izmenu važećih odredaba EU u vezi sa viznim režimom - ističe Milica Dubljević. - S tim u vezi direktor predstavništva PKS u Briselu Zdravko Ilić kaže da će se problem boravka naših vozača u EU predstaviti u dokumentu koji se izrađuje sa Evrokomorom, a taj dokument je povezan sa Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan i pitanje rešavanja carinskih barijera među zemljama regiona.

Na pitanje koliko je izvesno da će našim vozačima biti omogućena specijalna viza, ona odgovara da, imajući u vidu kompleksnost problema, moramo da budemo svesni toga da se on neće brzo rešiti.

- S druge strane, zajedničkim aktivnostima i uz podršku IRU i Evrokomore, očekujemo da se predloži uredba koja će rešiti problem profesionalnih vozača. Mi verujemo u rešenje, moramo ga inicirati, ali ono definitivno zavisi od Brisela - ukazuje ona.

Prevoznici ističu da bi idealna situacija bila da nemaju ograničenje boravka u EU uopšte, ali da bi za njih bilo prihvatljivo da mogu Šengen-zonom da voze i oko 130 dana tokom pola godine, što sada nije slučaj. Prevoznici i inače imaju veliki problem sa nedostatkom iskusnih vozača, a taj problem imaju i u Evropi. Procene pokazuju da našoj zemlji godišnje nedostaje oko 5.000 profesionalnih vozača, od čega 2.000 u međunarodnom saobraćaju. Ako se u skorije vreme nešto ne preduzme, vlasnici kompanija za prevoz smatraju da bi Srbija mogla da ostane bez vozača kamiona. Jer, mladi se veoma retko odlučuju da se školuju u toj oblasti. Profesionalni vozači, pak, koji imaju licence i završili su skupe obuke, odlaze u inostranstvo gde mesečno mogu da zarade i više od 2.000 evra. Od neiskusnih vozača, štetu nema samo Srbija, već i Evropska unija.

- Nedostatak profesionalnih vozača je poslednjih godina aktuelan ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi. S tim u vezi, izvršena je izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i očekuje se donošenje pravilnika kojim će se regulisati oblast obuka za vozače. Od izuzetnog je značaja da se ova oblast na pravi način reguliše, kako bismo sa jedne strane u narednom periodu mogli da obučimo što je moguće više vozača, i kroz prekvalifikaciju, a sa druge strane omogućimo da obuka bude kvalitetna, dostupna i da materijalno ne optereti previše prevoznike. To je u ovom momentu od suštinskog značaja, i ukoliko to uspemo na pravi način da organizujemo, sprečićemo da ostanemo bez dovoljnog broja profesionalnih vozača - ističe Milica Dubljević, sekretar Udruženja i direktor Centra za stručno osposobljavanje u transportu.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 30.05.2018.
Naslov: Redakcija