Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Rasprava će trajati do 20. juna 2017. godine


U postupku pripreme zakona kojim se uređuje mirno rešavanje radnih sporova Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtau zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se do 20. juna 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, svi subjekti zainteresovani za pitanja mirnog rešavanja radnih sporova, državni organi, socijalni partneri (udruženja poslodavaca, sindikati), nevladine organizacije i drugi.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se na e-mail adresu: rad@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Tekst Nacrta zakona predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom "Predstavljanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova", koji će se u organizaciji Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održati:

  •  8. juna 2017. godine u Beogradu, sa početkom u 10,00 časova,
  • 12. juna 2017. godine u Nišu sa početkom u 11,00 časova i
  • 14. juna 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova.

Zainteresovani za prisustvo na okruglim stolovima mogu se prijaviti na email rad@minrzs.gov.rs najkasnije do nedelje 4. juna 2017. godine. Potrebno je da se u prijavi navede ime i prezime kao i institucija odakle lice dolazi i kontakt telefon. S obzirom na ograničen broj mesta u salama u kojima se održava javna rasprava prednost će imati lica po redosledu prijavljivanja, o čemu će zainteresovani biti obavešteni telefonskim putem.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada, 30.05.2017.
Naslov: Redakcija