Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Zakonski rok za donošenje rešenja o penzionisanju je dva meseca od dana podnošenja zahteva. Na prolongiranje navedenog roka mogu uticati nekompletni podaci o stažu osiguranja, zaradama i doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje


Od trenutka kada neko odluči da završi radni vek, pa do momenta kada će dobiti rešenje da je i zvanično postao penzioner, ponekad može da prođe dosta vremena. Zato bi svaki kandidat za penziju trebalo na vreme da se informiše o svom statusu, prikupi dokumentaciju i što pre preda zahtev na šalteru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Trebalo bi da ima na umu i to da koliko god da je sada procedura oko dobijanje penzije jednostavnija nego ranijih godina, prikupljanje "papira" često može da se zakomplikuje. U Fondu PIO kažu da vreme potrebno za prikupljanje dokumentacije zavisi od svakog konkretnog slučaja, ali i od vrste penzije za koju se predaje zahtev. Nadležni dodaju i da je zakonski rok za donošenje rešenja dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Najčešći razlozi za duže trajanje postupka su nekompletni podaci o stažu osiguranja, zaradama i doprinosima za PIO. Podaci mogu biti neceloviti i zbog neuplaćenih doprinosi za PIO, nepredavanja prijava M-4, nepostojanja pravne i finansijske dokumentacije o radnom angažovanju osobe i pribavljanje dokaza o radnom angažovanju onih koji su radili van zemlje – podsećaju u Fondu PIO, u kojem svoja prava ostvaruje više od 4,5 miliona korisnika, osiguranika i pravnih subjekata.

Jedan od načina da se budući korisnici penzija ne susreću sa ovakvim problemom i na neki način utiču na brzinu postupka jeste da provere svoj ostvareni staž osiguranja i uplaćenih doprinosa. Fond je omogućio strankama da informacije o svojim podacima unetim u matičnu evidenciju mogu da dobiju ne samo na šalterima ove službe već i preko sajta, posredstvom računara, koristeći jedinstveni PIN kod.

Uz popunjen zahtev i ličnu kartu, građani mogu da dobiju PIN kod besplatno na šalterima svih filijala odmah po podnetom zahtevu. Važno je napomenuti da PIN kod može da se koristi neograničeno i da garantuje zaštitu podataka i sigurnost uvida – napominju nadležni i podsećaju da je od 2010. godine, kada je ova usluga uvedena, dosad izdato više od 70.000 kodova koji građanima garantuju sigurnost uvida, zaštitu podataka i bezbedno korišćenje elektronskog servisa.

U zavisnosti od vrste penzije (starosna, invalidska, porodična), potrebna je i različita dokumentacija za odlučivanje po zahtevu. Fond je dužan da pribavi i obradi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Ukoliko stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, što je takođe moguće, onda je ona u obavezi da dostavi podatke o kojima se ne vodi službena evidencija, a koji su od uticaja za odlučivanje po zahtevu. To se uglavnom odnosi na rešenja o prekidu radnog odnosa, medicinsku dokumentaciju, dokaze o stažu ostvarenom u inostranstvu ili školovanju... – nabrajaju u fondu.

Od velike pomoći građanima i pravnim subjektima može biti i sajt fonda www.pio.rs, na kojem su im dostupni različiti elektronski servisi.

Kretanje predmeta – služi za praćenje kretanja predmeta od trenutka podnošenja zahteva do momenta dobijanja rešenja. Na godišnjem nivou ovaj servis iskoristi oko 20.000 građana.

E-zahtevi – vrsta internet naručivanja određenih potvrda iz fonda, za čije izdavanje nije potrebna dodatna dokumentacija. Preuzimanje dokumenta zakazuje se u terminu koji odgovara korisniku. Godišnje više od 24.000 građana na ovaj način obezbede potvrde fonda.

Kada u penziju – unošenjem osnovnih podataka može da se preračuna kada će se ostvariti pravo na starosnu i prevremenu starosnu penziju. Ovaj elektronski kalkulator u 2016. godini koristilo je oko 37.000 građana.

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 29.05.2017.
Naslov: Redakcija