Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA SPROVODI PREUZETE OBAVEZE U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA


Predsednik Saveta Vlade Republike Srbije za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava i direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović predstavila je rezultate rada i zadatke Saveta, sa osvrtom na plan praćenja preporuka i statusa implementacije.

Paunović je na četvrtoj sednici pomenutog saveta ukazala i na obaveze u vezi sa predstavljanjem izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda, kroz koji naša država treba da prođe početkom naredne godine.

Prema njenoj oceni, Srbija redovno prati i sprovodi preuzete međunarodne obaveze u oblasti ljudskih prava, pri čemu se sačinjavaju redovni izveštaji, koji se predstavljaju pred komitetima UN za ljudska prava u Ženevi.

Ona je takođe upoznala članove Saveta o obavezi Srbije da Savetu UN za ljudska prava dostavi izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava (UPR) do novembra 2017. godine.

Paunović je navela da je državna delegacija, koju je predvodila ove godine, predstavila periodične izveštaje komitetima UN u vezi sa primenom Konvencije o pravima deteta i primenom Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Prema njenim rečima, Srbija je nakon razmatranja izveštaja dobila preporuke koje treba da sprovede u narednom periodu.

Ona je ukazala na to da su preporuke Komiteta za prava deteta (41) i preporuke Komiteta za ljudska prava (21) unete u Plan ispunjavanja preporuka, kao i da su dostavljene svim državnim organima, i dostupne za javnost na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Na prethodnoj sednici, članovi Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava saglasili su se da taj savet treba da učvrsti saradnju sa civilnim društvom i da je ozvaniči kroz potpisivanje memoranduma.

U prethodnom periodu, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koja pruža tehničko-administrativnu i stručnu podršku Savetu, imala je više konsultativnih sastanaka sa organizacijama civilnog društva po pitanju njihovog uključivanja u rad Saveta.

Veliki broj organizacija civilnog društva pokazao je spremnost za potpisivanje memoranduma, među kojima su, između ostalih, Amiti, Komitet pravnika za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za prava deteta, Grupa 484, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Labris i Odbor za ljudska prava Niš.

Pored članova Saveta, sednici su prisustvovali i predstavnici Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava u Srbiji, Unicefa, OEBS-a, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, navodi se u saopštenju Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.05.2017.