Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠEN EU TVINING PROJEKAT "UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA OPASNIM OTPADOM U RS": Dvogodišnji tvining projekat, koji je finansirala EU sa milion evra kroz IPA pretpristupnu pomoć i koji je sufinansiran od strane Vlade RS, imao je za cilj da pomogne Srbiji da ispuni standarde iz oblasti zaštite životne sredine kroz institucionalnu izgradnju i unapređenje ekološke infrastrukture


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije, EU i partneri na projektu obeležili su 30. maja 2017. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije uspešan završetak EU tvining projekta pod nazivom "Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji".

U saopštenju se navodi da je projekat realizovan i u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine Austrije i Federalnim ministarstvom za životnu sredinu, zaštitu prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost SR Nemačke.

Prisutnima su se pozdravnim govorima obratili pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Aleksandar Vesić, predstavnik Delegacije EU u Srbiji Ričard Maša, v. d. pomoćnika ministra finansija u Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Dušan Čarkić, kao i ostali predstavnici administracija Srbije, Austrije i Nemačke.

Kao deo zahteva iz Poglavlja 27 u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija treba da usaglasi svoje nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije.

Oblast upravljanja otpadom predstavlja poseban izazov kada su u pitanju pokrivenost i kapaciteti za osnovne usluge kao što su sakupljanje, transport i odlaganje otpada, kao i nedostatak infrastrukture za tretman i odlaganje opasnog otpada.

Dvogodišnji tvining projekat, koji je finansirala EU sa milion evra kroz IPA pretpristupnu pomoć i koji je sufinansiran od strane Vlade Republike Srbije, imao je za cilj da pomogne Srbiji da ispuni standarde iz oblasti zaštite životne sredine kroz institucionalnu izgradnju i unapređenje ekološke infrastrukture.

Tim od 39 stručnjaka iz Austrije i Nemačke radio je sa kolegama iz Srbije kako bi preneli znanje i najbolje prakse iz Evropske unije u ovoj oblasti.

U projekat su bile uključene brojne zainteresovane strane, uključujući i predstavnike republičkih i lokalnih organa, industrije i organizacija civilnog društva, kroz bilateralne sastanke, četiri seminara i 12 radionica širom Srbije.

Kako bi se završio proces izrade zakonodavstva i strateško planiranje, u okviru projekta su postignuti svi predviđeni rezultati.

Urađena je analiza zakonodavstva Srbije u vezi sa posebnim tokovima otpada, čiji su rezultat preporuke koje su uključene u osam podzakonskih akata izrađenih u okviru projekta.

Izrađena je Studija o institucionalnoj organizaciji sistema upravljanja opasnim otpadom u Srbiji i date su preporuke za unapređenje trenutnih sistema upravljanja otpadom, na osnovu najboljih praksi iz tri zemlje članice EU.

Takođe, izrađen je Integrisani plan za upravljanje opasnim otpadom, koji obuhvata sve planove za posebne tokove otpada koji su izrađeni na ovom, ali i na prethodno sprovedenom tvining projektu Evropske unije, kao i opasni otpad iz industrije.

Ovaj integrisani plan će biti osnova za izradu nove strategije za upravljanje otpadom Republike Srbije.

Pored toga, urađena je analiza potreba za obukama i napravljen je odgovarajući plan obuka, koji je sproveden kroz tri seminara, unapređujući znanja i veštine iz oblasti upravljanja opasnim otpadom predstavnika lokalnih samouprava.

Kako bi se osigurala održivost odgovarajućeg upravljanja opasnim otpadom na lokalnom nivou, izrađen je vodič na srpskom jeziku.

Organizovane su studijske posete Nemačkoj, Austriji i Rumuniji, u koje je bilo uključeno oko 30 predstavnika javne administracije Srbije, što im je pomoglo da razmene tehničke, praktične i teoretske informacije i iskustva sa kolegama iz zemalja članica EU, kao i sa predstavnicima kompanija koje se bave upravljanjem otpadom.

Očekuje se da rezultati projekta dovedu do boljeg upravljanja opasnim otpadom u Srbiji.

To će rezultirati efektivnijom ponovnom upotrebom i korišćenjem vrednih komponenti otpada, boljom zaštitom životne sredine i ljudi od štetnih supstanci, a samim tim i sveukupnim unapređenjem kvaliteta života građana Srbije.

Rezultati projekta će takođe pomoći Srbiji u boljoj pripremi za proces pregovaranja za pristupanje Evropskoj uniji za Poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, ističe se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.05.2017.
Naslov: Redakcija