Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITA PODATAKA O ZDRAVSTVENOM STANJU REGULISANA JE ZAKONIMA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I O PRAVIMA PACIJENATA: PRAVO UVIDA U MEDICINSKU DOKUMENTACIJU, MIMO čLANOVA PORODICE, IMAJU SAMO SUD I ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA. AKO SE ODREDI SPOLJNI STRUčNI NADZOR, ONDA PRAVO UVIDA IMA I KOMISIJA FORMIRANA ZA SPOLJNI STRUčNI NADZOR


Smrt čuvara jednog preduzeća iz beogradske Hercegovačke ulice, S. T., koji je preminuo na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), izazvao je brojne reakcije u javnosti zbog otkrivanja njegove medicinske dokumentacije, koju je VMA dostavila Ministarstvu zdravlja.

Advokat Ljubiša Živadinović, koji se bavi medicinskim pravom, objašnjava ko i kada po zakonu može da traži uvid u medicinsku dokumentaciju pacijenta.

- Ovaj slučaj možemo da gledamo kroz Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) i Zakon o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013). Pravo uvida u medicinsku dokumentaciju, mimo članova porodice, imaju samo sudski organi, znači samo sud i zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja. Ako se odredi spoljni stručni nadzor, onda pravo uvida ima i komisija formirana za spoljni stručni nadzor. Mimo toga nema pravo niko. I prema Zakonu o pravima pacijenata, pravo uvida u medicinsku dokumentaciju imaju samo članovi uže porodice i po zahtevu suda nijedan drugi državni organ - kaže Živadinović.

On dodaje da je VMA kao zdravstvena ustanova mogla da da medicinsku dokumentaciju preminulog pacijenta Ministarstvu zdravlja, ali samo Komisiji za spoljni stručni nadzor, koju imenuje ministar.

- Zdravstvena ustanova ima pravo da odbije zahtev za izdavanje medicinske dokumentacije pacijenta ako joj se obrati nenadležna ustanova, fizičko ili pravno lice - dodaje Živadinović.

Inače, neovlašćeno izdavanje i otkrivanje službene tajne se kažnjava.

Podsetimo, ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar izjavio je da čuvaru "ništa nažao nije učinjeno". On je od nadležnih na VMA zatražio da mu se "za sat vremena" dostavi sva dokumentacija o lečenju S.T. u toj ustanovi.

- Dokumentacija je stigla, inspekcija radi svoj posao, a po onome što sam video, nisam uspeo da nađem u dokumentaciji da je bilo problema, da je čovek loše lečen, ili bilo šta. Po informacijama koje imam, nije bilo nikakvih problema, niti je nešto namerno urađeno njemu, niti da nije dobro lečen - rekao je Lončar nakon uvida u dokumentaciju preminulog pacijenta. On je istakao tada da apsolutno nema nikakvih znakova da je došlo do nečega što bi predstavljalo kršenje lekarske etike i da nema razloga da se vređaju zaposleni u zdravstvu.

S.T. je preminuo na VMA, gde je bio smešten na Klinici za gastroenterologiju, u koju je najpre primljen u predinfarktnom stanju, ali su potom kod njega konstatovani problemi sa organima za varenje.

Izvor: Vebsajt Danas, R. Marković, 30.05.2016.
Naslov: Redakcija